آتش سوزی در یک مجتمع مسکونی در جاده ولیاسر


به گزارش خبرنگار مهر، جلال بر اثر آتش سوزی در یک مجتمع مسکونی در جاده ولیعسر جان باخت.aj) خبر داد و گفت: ساعت ۸:۰۴ آتش سوزی در یک مجتمع مسکونی در خیابان ولیعصر، خیابان معیری به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی شهرداری تهران اعلام شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: سه ایستگاه به محل آتش سوزی اعزام شدند و متوجه شدند چند تابلوی برق پشت بام در آتش سوخته و دود در یک مجتمع مسکونی ۱۰ طبقه با ۴۰ واحد در حال انتقال است. طبقات پایین.

وی گفت: مقدار زیادی دود غلیظ و گرمای بیش از حد از طبقه پنجم وجود داشت و ساکنان خانه تقریباً به دام افتاده بودند، آنها را به سلامت خارج کنید.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد: این آتش سوزی مصدوم و تلفات جانی نداشت.