آشکار اجتناب کرده اند شاهکار خارق العاده “مینی” همراه خود پتانسیل ها غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب!


نمایندگی مینی به تازگی تمدید شده ترین خودروی ۶.۳ متری شخصی را به بازار تهیه کرده است کدام ممکن است دارای امکاناتی یادآور جکوزی است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گزارش روزنامه «به وقت صبح» به نقل اجتناب کرده اند فرارو; مینی کوپر کدام ممکن است S XXL شناسایی داشت، در دستور خوب اتومبیل تبلیغاتی برای المپیک ۲۰۰۴ آتن بود. این خودروی مفهومی نزدیک به ۲ دهه است کدام ممکن است موجود بوده، با این حال مینی برخی اجتناب کرده اند عمیق طراحی اولین را در خودروی شخصی بردن کرده است.

به آموزش داده شده است این نمایندگی، S XXL توسط خوب معلم بی نظیر در l. a. بازسازی شده است. قیمت بالای طراحی این خودرو فوق العاده خارق العاده است.

همراه خود ملاحظه به اندازه بیش از حد این خودرو، مینی دارای محور سومی است کدام ممکن است در عقب خودرو نصب شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید S XXL را به رقیبی برای G-Wagon گروتسک ۶×۶ تغییر می تدریجی.

اصولاً بیاموزید: تصویری اجتناب کرده اند خودروی سفارت روسیه در تل آویو همراه خود لوگوی غیرمعمول

خدمه طراحی انتخاب گرفت این خودرو را همراه خود بسته سبک John CooperWorks برای دینامیک هندلینگ واضح‌تر تطبیق دهد کدام ممکن است احتمالاً تقاضای زیادی می تواند داشته باشد.

جدا از ساختار جلب توجه این خودرو، قابل ملاحظه ترین عملکرد این لیموزین راحتی . S XXL برای ادغام کردن خوب تلویزیون صفحه تشک، منتشر شده کننده DVD را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفن درایور خانه است.

طراحی جکوزی این لیموزین پایان دادن کننده پتانسیل ها رفاهی . جکوزی ممکن است ۲ نفر را در شخصی جای دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای سقف قابل کنار شدن است.

پس اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند خودروی جالبش در المپیک، مینی اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان خوب ابزار تبلیغاتی در بازارهای اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیا استفاده کرد. مدتی است کدام ممکن است خبری اجتناب کرده اند این خودروی غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم این نمایندگی بیشتر اجتناب کرده اند سایر سازندگان به ایده خودرویی شخصی معامله با تدریجی.