آغاز توزیع مقالات ایرانی به ناشران متقاضی


آغاز توزیع مقالات ایرانی به ناشران متقاضی
گزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)پس از اعلام فراخوان ثبت نام ناشران برای دریافت مقاله ایرانی و تایید ناشران، متقاضیان واجد شرایط دریافت مقاله در این مرحله می توانند از روز پنجشنبه (۱۰ شهریور) پیش فاکتور را دریافت و مبلغ را واریز کنند. کاغذ آنها به یک سیستم توزیع کاغذ نیاز دارند.
(paperds.ir)

مقالات ایرانی بر اساس تعداد عناوین ثبت شده در بانک اطلاعات خانه کتاب و ادبیات ایران (آگهی دریافت)، تعداد عناوین درخواستی برای دریافت نامه و تعداد مدارک دریافتی قبلی با اولویت بین ناشران متقاضی توزیع می شود. تاریخ ثبت نام

متقاضیان واجد شرایط دریافت کاغذ در این مرحله، پس از پرداخت کامل مبلغ اعلام شده، حواله رسید کاغذی خود را از خانه کتاب و ادبیات ایران دریافت و برای دریافت کاغذ به انبار توزیع کاغذ مراجعه می کنند.