آمار فروش سه اجرای تئاتر و تماشاگران اعلام شد – تئاتر آنلاین


آمار فروش اجراهای اجرا شده در سالن های مختلف تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر به تفکیک در اختیار تماشاگران قرار گرفت.

به نقل از روابط عمومی اداره کل نمایش، به گزارش تئاتر آنلاین، سالن تئاتر تالار اصلی، چهارسو، کشکایی، مجموعه تئاتر سه و نگار، تماشاخانه سنگلج و آمار فروش نمایش های روی صحنه رفته و تماشاگران. سالن های هنری به طور جداگانه اعلام شد.

نمایش ‘پروین’ به کارگردانی حسین کیانی با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت یک میلیون تومان در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا شده است. قیمت تمام شده، نیم بها، بلیط با تخفیف. و مهمان، برگزارکننده و فروش ۱۶۷۷ تماشاگر معادل ۱۱۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان.

نمایش «اسب های انبار» به کارگردانی رضا کرمی زاده با ظرفیت ۱۰۱ تماشاگر و بهای بلیت ۶۰ هزار تومان در تالار چهارسو روی صحنه رفته است. قیمت نیم بها تخفیف و مهمان) ۶۹ لک ۱۲۰ هزار تومان فروخته شده است.

نمایش ‘بهشت حکیم الله’ به کارگردانی بیدا موسوی با ظرفیت ۷۲ نفر و بهای بلیت ۴۰ هزار تومان در سالن سایه تئاتر شهر به روی صحنه رفته است و تاکنون ۱۴ نمایشگاه و ۵۵۰ تماشاگر روی صحنه رفته است. (با احتساب بلیت کامل) قیمت، نیم بها، تخفیف و مهمان) ۱۵ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان فروخته شده است.

نمایش «چرا زنده ها» به کارگردانی الهام شعبانی با ظرفیت ۹۶ تماشاگر و بهای بلیت ۶۰ هزار تومان از تیرماه گذشته در تالار کشکی تئاتر شهر روی صحنه رفته است. ۱۳ اجرا و ۱۸۹۸ تماشاگر (شامل بلیت). فروش تمام بها، نیم بها، تخفیف و مهمان) به ۳۶ هزار و ۵۹۴ هزار تومان رسیده است.

نمایش «روزی دیگر» به کارگردانی نادیا فرجی در کارگاه تئاتر با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان اجرا شده است. بلیط، نیم بها، تخفیف و مهمان) معادل ۱۹۰۰۰۰۰ تومان رسیده است.

نمایش «نازگل» به کارگردانی مسام یوسفی از ۲۴ فروردین ماه با ۲۸ اجرا و ۲۵۵۰ تماشاگر (نیم بها، بلیط تخفیف دار) در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت ۲۳۶ تماشاگر روی صحنه رفته است. و مهمان) و بهای بلیت ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان معادل ۴۹ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۹۵۰ تومان فروخته شده است.

نمایش «بچه های خیابانی کارلو» به کارگردانی آشا محرابی که از نهم اردیبهشت ماه با قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان در تالار هنر روی صحنه رفت، با ارائه ۲۱ اجرا نیم بها با احتساب کامل، ۱۹۶۰ بیننده داشته است. قیمت بلیت، تخفیف و مهمانان ۴۱ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۷۷۰ تومان فروخته شده است.