آمار فروش هفتگی و مخاطبان تئاتر شهر، سنگلج و تالار هنر – تئاتر آنلاین


این امر با فروش هفتگی برنامه های اجرا شده در سالن های مختلف مجموعه تئاتر شهر و تالار هنر و عملکرد آمار تماشاگران مشخص شد.

به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، آمار فروش هفتگی و تماشاگران این برنامه در سالن اصلی، چهارسو، کشکی، مجموعه تئاتر سایه شهر و سالن کالا به صورت جداگانه به اطلاع عموم مردم رسید. برای عملکرد.

نمایش «پروین» به کارگردانی حسین کیانی از خردادماه (۸ خرداد) در مجموع ۳۰ اجرا (با احتساب قیمت تمام شده) از علاقه مندان در سالن اصلی تئاتر شهر با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و با قیمت بلیت ۱۰۰۰۰۰۰. ۱۰۰۰۰۰ تومان. ، نیم بها، تخفیف و بلیت مهمان)) و ۴ هزار و ۸۰۲ تماشاگر معادل ۳۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان فروخته شده است.

نمایش اسب انباری به کارگردانی رضا کرمی زاده در تالار چهارسو (اول خرداد) با ظرفیت ۱۳۲ تماشاگر و بهای بلیت ۶۰ هزار تومان، جمعه (۱۹ تیرماه) در مجموع ۳۱ اجرا داشت. در مجموع ۲۸۹۲ تماشاگر (شامل قیمت تمام شده، نیم بها، تخفیف و بلیت مهمان) و ۱۲۶ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان فروخته شده است.

نمایش «النده ناجانین» به کارگردانی محمد برهمانی از جمعه ۱۳ تیرماه در تالار چهارسو روی صحنه رفته است. این نمایش با قیمت بلیت روز اول نمایش ۸۰ هزار تومان و ۱۳۱ تماشاگر (شامل قیمت تمام شده، نیم بها، تخفیف و بلیت مهمان) در روز اول نمایش ۹۷۶ هزار تومان فروخت.

برنامه «بای چیره جندگان» به کارگردانی الهام شعبانی با ظرفیت ۹۶ تماشاگر و بلیت ۶۰ هزار تومانی در تالار کشکی تئاتر شهر (دوم خرداد) با تخفیف و مهمان ۱۲۵ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان به فروش رسیده است. .

«روزی دیگر» به کارگردانی نادیا فرجی از ۱۷ خرداد تا ۱ تیر در یک کارگاه ۲۶ ظرفیتی و با قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان در مجموع ۲۰ اجرا و ۵۴۸ تماشاگر (با احتساب بلیت کامل) روی صحنه رفت. ، نیم بها، تخفیف و مهمان) معادل ۲۲۷.۵ میلیون تومان فروش داشته است.

اجرای نمایش «یه رز دیگه» از روز پنجشنبه (دوم تیرماه) از کارگاه نمایش به سالن سایه مجموعه منتقل شد، تا کنون این سالن با احتساب بلیت، ظرفیت ۷۲ نفر و ۱۲ غرفه دار را دارد. قیمت ۵۰۰۰۰ تومان و تماشاگر ۷۱۴ فروش برابر با ۲۵۰ میلیون و ۸۲۰۰۰۰ تومان رسیده است.

در برنامه «شاد در ژاپن» به کارگردانی علی فتحعلی که از ۲۱ خردادماه در تماشاخانه سنگلج اجرا می شود، تاکنون ۵ اجرا و ۶۲۹ تماشاگر (شامل قیمت تمام شده، نیم بها، تخفیف) حضور داشته اند. و بلیط مهمان).

نمایش «غول پیا» به کارگردانی حسین فدایی حسین حمد که از ۱۸ تیرماه با قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان روی صحنه رفت، تاکنون در مجموع شش اجرا و ۸۹۰ بیننده (قیمت تمام شده، نیم بها با احتساب تخفیف) داشته است. . و مهمان) معادل ۲.۱۲۴ میلیون تومان فروخته است.

نمایش «پنگوئن ها» ساخته برجی فلاح که از روز جمعه با قیمت ۳۰ هزار تومان روی صحنه رفته است، تاکنون در مجموع ۵ اجرا و ۶۵۹ بیننده (با احتساب قیمت تمام شده و نیم بها) داشته است. بلیط)، تخفیف و مهمان) ۱۴.۹۴ میلیون تومان فروخته است.