آموزش طیف گسترده ای از سایه توجه در یک واحد توجه برهم زدن!
سایه توجه رنگی هر دو هفت رنگ او در دهه ۴۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه قرن قبلی ملاحظه متعدد اجتناب کرده اند خانمها همراه خود ابروهای کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلالی را به شخصی جلب کرد. سپس در دهه هفتاد عکس ولتایی سایه توجه در صدر سایه توجه آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید همراه خود سایه توجه خاص تبدیل می شود.

در دهه ۸۰ کدام ممکن است گوشه ابروها به آسمان کشیده می شد(!) کدام ممکن است به آن است ابروی شیطانی می گفتند، سایه بان تزئینی برای کشیدن آن روی توجه عروس خانم ها ملاحظه متعدد اجتناب کرده اند آرایشگران را به شخصی جلب کرد. متعاقباً ۱۰ سال بعد، عروس هایی کدام ممکن است به عکس ازدواج شخصی همراه خود ابروهای خطی نازک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایه توجه های ساختار دار مورد توجه قرار گرفت می کنند، تمایل زیادی به سوزاندن عکس های ازدواج شخصی دارند!

با این حال پس اجتناب کرده اند این فاجعه، سایه های توجه کمتر شناسایی شده است بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند خانمها ترجیح می دادند ساده اجتناب کرده اند سایه های سفید به عنوان مثال پلک های بلند شخصی استفاده کنند. در یکی ۲ سال قبلی، آرایشگران همراه خود الهام اجتناب کرده اند سایه های رنگی دهه ۴۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰، جاذبه سایه توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سادگی سایه های تعدادی از سال قبلی، اصلاحات اصلی ای در مانکن های آرایش توجه تحمیل کردند.

بیش از حد وبلاگ های شکوه در صفحه اینستاگرام هر دو سایر صفحات دیجیتال ۱۰۰۰ مانکن سایه توجه آموزش داده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند آنها در عین جاری شکوه توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورت را تعدادی از برابر می کنند. توجه ها در وسط ملاحظه صورت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایه توجه نیز به بالاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیباتر شدن توجه ها {کمک می کند}.

۱۰ نکته کدام ممکن است باید در یک واحد توجه به هم زدن رعایت کرد

آموزش سایه چشم
آموزش سایه توجه
  1. در گذشته اجتناب کرده اند سایه زدن به مانکن توجه شخصی ملاحظه کنید به همان اندازه سایه صحیح برای چشمانتان بزنید.
  2. آموزش استفاده اجتناب کرده اند طیف گسترده ای از شانه هر دو شانه سایه توجه.
  3. برای تهیه سایه توجه صحیح همراه خود طیف گسترده ای از سایه توجه (پودری، کرمی، مایع، ماژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) شناخته شده شوید.
  4. پرایمر سایه را {فراموش نکنید} به همان اندازه ماندگاری سایه توجه شخصی را افزایش دهید.
  5. در گذشته اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند سایه های جاده، ابتدا اجتناب کرده اند جاده توجه سفید بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس روی آن سایه بزنید.
  6. مثبت شوید کدام ممکن است سایه های توجه را همراه خود شانه مخلوط کردن کنید.
  7. اگر چشمان ممکن است گود افتاده هر دو پایین پلک ممکن است مختصر است، همراه خود چشمان باز سایه بزنید.
  8. اگر سایه زیر توجه ممکن است افتاد همراه خود گوش تازه آن را بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دستمال کاغذی چاپ شده نکنید.
  9. سرانجام می توانید سایه توجه را همراه خود اسپری فیکس کننده فیکس کنید.
  10. درگیر نباش! همراه خود این کار می توانید سایه زدن را یاد بگیرید.

کسب فراهم می کند آرایش توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابرو

۱. آموزش سایه توجه برنز Shimmer

متعدد اجتناب کرده اند میکاپ آرتیست ها سایه توجه برنزی هر دو سماقی معقول را برای عروس شخصی محدوده می کنند. سایه توجه برنزی مانکن جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} سایه توجه است کدام ممکن است توجه ها را معقول، خشن، بلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب می تنبل.

برای این مانکن سایه توجه ابتدا پایین پلک شخصی کانسیلر بزنید. کانسیلر بی نظیر این مانکن سایه است کدام ممکن است علاوه بر این غول پیکر کردن توجه ها در تثبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر رنگدانه سایه توجه تاثیر بسزایی دارد. مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند کانسیلر اجتناب کرده اند خوب شانه تمیز بیشترین استفاده را ببرید.

سپس همراه خود استفاده اجتناب کرده اند اسنیفر هر دو ترکیب کردن کن همراه خود خوب کف دست کانسیلر بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی اضافی آن را پاک کنید به همان اندازه توجه ها عرق نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چروک نشوند. سپس می توانید اجتناب کرده اند به سختی بیکینگ پودر بیشترین استفاده را ببرید به همان اندازه کانسیلر عرق نکند.

همراه خود استفاده اجتناب کرده اند خوب شانه کروی، رنگ اسپرسو ای روشن مات را اجتناب کرده اند پالت سایه محدوده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را اجتناب کرده اند گوشه توجه {به سمت} استخوان ابرو بکشید، سپس شانه را {به سمت} موجود در توجه حرکت دهید، به منظور که خوب گوشه ۸ مورب اجتناب کرده اند توجه ممکن است وجود داشته باشد. چشمی کدام ممکن است شبیه سپس آن را همراه خود شانه پاک کنید.

اجتناب کرده اند جانب پالت سایه توجهخوب سایه کرمی مات محدوده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر ابروها را همراه خود سایه اسپرسو ای روشن بمالید به همان اندازه فضا بین ابروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه ها محافظت شود. سپس خوب رنگ لوسیون معقول محدوده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به آرامی} آن را به گوشه توجه هر دو نزدیک سوراخ بینی بمالید. نیازی به شکسته نشده {این رنگ} روی پلک نیست.

سرانجام برنز صاف هر دو سماق صاف را اجتناب کرده اند آن کنار کنید پالت سایه رنگ اسپرسو ای روشن را محدوده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی پلک هر دو گوشه توجه روی لوسیون شیمر بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام همراه خود استفاده اجتناب کرده اند شانه هر دو شانه سایه احساسی رنگ ها را {به آرامی} همراه خود هم مخلوط کردن کنید. به خاطر داشته باشید کدام ممکن است جاده توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریمل تاثیر زیادی در شکوه چشمان ممکن است دارند. پس استفاده اجتناب کرده اند این ۲ را در آرایش شخصی {فراموش نکنید}.

کسب طیف گسترده ای از سایه توجه انصافاً

۲. آموزش سایه توجه اسموکی

ابتدا همراه خود خوب شانه تمیز به سختی کانسیلر روی پلک بزنید سپس روی آن را همراه خود بیکینگ پودر بپوشانید به همان اندازه سایه توجه ملایم نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرسوده نشود. سپس خوب سایه اسپرسو ای روشن اجتناب کرده اند پالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب سایه اجتناب کرده اند گوشه توجه به همان اندازه استخوان ابرو محدوده کنید. این سایه اجتناب کرده اند گوشه توجه شبیه کج شدن ۸ است. سپس همراه خود خوب قلم مو سایه را فرسوده کنید. این مرحله اساس هر دو به اصطلاح اساس سایه است.

اجتناب کرده اند پالت سایه، اسپرسو‌ای تیره‌تر را محدوده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه در گذشته اجتناب کرده اند گوشه توجه به همان اندازه استخوان ابرو تندی داشته باشید. سپس سایه توجه مشکی را بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده گوشه توجه شخصی را همراه خود سایه مشکی پر کنید. سپس همراه خود خوب شانه کروی آن را {به سمت} استخوان ابرو بکشید. سرانجام نمی توانید روی پلک سایه بزنید هر دو به سختی سایه سیاه روی پلک بکشید.

با این حال تنظیم کنید کدام ممکن است کل پلک را به طور یکنواخت آغشته نکنید. به منظور که گوشه توجه تیره تر اجتناب کرده اند پلک باقی نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سایه سیاه توجه مخلوط نشود. سپس همراه خود استفاده اجتناب کرده اند خوب شانه کروی کودک نوپا، مقداری سایه اسپرسو ای تیره زیر چشمان شخصی بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را همراه خود سایه مشکی گوشه توجه مخلوط کردن کنید.

غیر از سایه توجه مشکی روزمره، می توانید اجتناب کرده اند سایه ماژیک هر دو جاده توجه مشکی اجتناب کرده اند چربی نیز بیشترین استفاده را ببرید. با این حال تنظیم کنید کدام ممکن است مداد شبیه خوب جاده روی پلک نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتما ردیابی ها را همراه خود خوب شانه سایه احساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی پاک کنید.

کسب طیف گسترده ای از مداد توجه

به همه اینها سایه توجهاستفاده اجتناب کرده اند جاده توجه ارائه می دهیم وابسته است، از سایه مشکی اجتناب کرده اند گوشه توجه طولانی کردن می یابد. با این حال استفاده اجتناب کرده اند ریمل هر دو مژه مصنوعی را {فراموش نکنید} به همان اندازه چشمانی خشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب داشته باشید.

۳. آموزش سایه توجه روشن هر دو فرسوده شده

برخی اجتناب کرده اند خانم ها آرایش سبک هر دو سبک را ترجیح می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرایش با کیفیت حرفه ای را دوست ندارند. {در این} صورت خوب سایه توجه روشن هر دو کدر انتخاب مناسبی برای زیباتر شدن چشمان شماست. اجتناب کرده اند این مانکن سایه می توانید هر روز، برای قرارهای مناسب هر دو مهمانی های دلپذیر بیشترین استفاده را ببرید.

ابتدا شبیه ۲ مانکن سایه زودتر به سختی کانسیلر به چشمان شخصی بزنید. کانسیلر باعث تبدیل می شود کدام ممکن است فضای بین ابرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه تمدید شده تر به تذکر برسد. متعاقباً خانم هایی همراه خود پلک های مختصر هر دو ابروهای مختصر می توانند اجتناب کرده اند معجزه کانسیلر بهره مند شوند.

اجتناب کرده اند جانب پالت سایه اسپرسو ای روشن علامت گذاری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه ۲ فرآیند در گذشته اجتناب کرده اند گوشه توجه به همان اندازه استخوان ابرو به صورت ۸ عدد اریب سایه بزنید. با این حال این بار سایه را نسبت به ۲ فرآیند زودتر کم رنگ تر کنید. سپس روشن ترین رنگ لوسیون را اجتناب کرده اند پالت سایه محدوده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر ابرو بزنید.

در مرحله بعد شبیه به رنگ را به پلک شخصی بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شانه را به گوشه توجه ({به سمت} سوراخ بینی) بکشید. سرانجام همراه خود استفاده اجتناب کرده اند خوب براش سایه کروی، سایه ها را همراه خود هم مخلوط کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرسوده کنید. اگر نیازی ندارید آرایشتان خیلی واضح باشد، اجتناب کرده اند خوب مداد جاده توجه نوک تیز برای کشیدن جاده انبساط مژه بیشترین استفاده را ببرید. اگر مداد توجه رنگی است، آن را همراه خود خوب شانه نازک هر دو گوش پاک کن پاک کنید به همان اندازه رنگ مداد خالص به تذکر برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مژه های ممکن است پرتر به تذکر برسد.

به هیچ وجه همراه خود مداد موجود در نیمه پایینی توجه را نوازش نکنید. این کار باعث کوچکتر شدن توجه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین جابجایی به نظر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه چشمان ممکن است تبدیل می شود. برای خالص‌تر کردن توجه‌هایتان، می‌توانید اجتناب کرده اند مقدار به سختی سایه اسپرسو‌ای زیر چشمتان بیشترین استفاده را ببرید به همان اندازه توجه‌هایتان خالص‌تر به تذکر برسد.

۴. آموزش سایه توجه رنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفصل

یکی اجتناب کرده اند ترندهای بی نظیر در اواخر سال ۲۰۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل سال ۲۰۲۰، سایه توجه های رنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً بود. این مانکن آرایش صحیح برای زنان جوانی است کدام ممکن است به سبک کنجکاوی مند هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهره شخصی را انصافاًً مشخص می تنبل. معمولا این مانکن آرایش توجه آسان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها همراه خود خوب رنگ سایه رنگ تبدیل می شود.

اول به همین ترتیب وفاداری رنگ سایهاجتناب کرده اند کانسیلر بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه های شخصی را همراه خود خوب شانه تمیز کانسیلر برس کنید، سپس همراه خود اسفنج هر دو ترکیب کردن کن بمالید. رنگ مات مورد کنجکاوی شخصی را اجتناب کرده اند پالت سایه محدوده کنید. {این رنگ} ها معمولاً برای ادغام کردن آبی، صورتی، زرد، صورتی، نارنجی، بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فسفری هستند.

خوب براش سایه کروی محدوده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ مشخص شده را اجتناب کرده اند پالت سایه محدوده کنید. سایه را اجتناب کرده اند گوشه توجه بکشید. پلک زیرین را جسورتر اجتناب کرده اند نیمه بیرونی توجه بکشید. همراه خود خوب شانه کودک نوپا مقداری سایه زیر توجه بزنید، با این حال نیازی به دوباره پر کردن زیر توجه نیست. تنها کاری کدام ممکن است باید انجام دهید اینجا است کدام ممکن است به سختی سایه در گوشه توجه قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به سایه بالای توجه وصل کنید. سپس سایه ها را همراه خود شانه مخلوط کردن کنید به همان اندازه رگه ای روی توجه ها باقی نماند.

برای فرآیند دوم سایه های رنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفصل می توانید سایه را به طور یکنواخت روی پلک بزنید، با بیرون اینکه آن را به همان اندازه بالای پلک بکشید با بیرون اینکه آن را به گوشه توجه بزنید. این مد سایه زدن آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنتی مورد استقبال متعدد اجتناب کرده اند میکاپ آرت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک لباس ها اجتناب کرده اند برندهای معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی قرار گرفته است. در واقع {در این} مانکن سایه استفاده اجتناب کرده اند جاده توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریمل را {فراموش نکنید}.

فرآیند سوم، می توانید خوب سایه لوسیون آسان روی پلک شخصی بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوب شانه کروی آن را پاک کنید. سپس همراه خود خوب سایه جادویی هر دو جاده توجه رنگیخوب سایه به تعیین کنید جاده توجه بکشید. ممکن است می توانید آن را انجام دهید مانکن سایه شناخته شده به عنوان توجه گربه ای هر دو شناخته شده به عنوان جاده توجه روزمره بیشترین استفاده را ببرید. این مانکن جاده توجه سایه دار هر دو رنگی نیز یکی اجتناب کرده اند ترندهای پرطرفدار امسال است.

به این مورد امتیاز دهید