آموزش مجازی و پیامدهای افت تحصیلی


دو سال از ورود ویروس کرونا به فضای آموزشی کشور می گذرد و اکنون مدارس و دانشگاه ها به حالت عادی و حضوری بازگشته اند. افت حداکثری تعداد دانشجو در آزمون های حضوری و البته کاهش چشمگیر تعداد دانشجویان در امتحانات پایان ترم بسیار نگران کننده است. البته این موضوع دور از انتظار افت قابل توجه اکثریت قریب به اتفاق نمرات بالا مانند نوزده و بیست در آموزش مجازی نیست.

آموزش مجازی با همه فراز و نشیب ها و ضعف هایش چه از نظر زیرساختی و چه از نظر محتوایی بالاخره به پایان رسید و اکنون دانش آموزان باید در ایام امتحانات با نبردی تمام عیار روبرو شوند و در نهایت آموزش زخم سقوط. یادگیری از طریق آموزش مجازی دوباره آغاز شد. البته شکست تحصیلی تنها بخشی از داستان است. بچه‌هایی که دو سال پیش روی نیمکت‌های مدرسه و صندلی‌های دانشگاه می‌نشستند، امروز با زمینی که ما تجربه می‌کنیم متفاوت هستند. این تفاوت ها تنها در وضعیت آموزشی نیست بلکه در تعامل با همکلاسی ها، معلمان و اساتید نیز هست. به گفته یک استاد دانشگاه: آموزش مجازی راه را برای تقلب در امتحانات با استفاده از منابع برنامه درسی یا از طریق گروه دوستان هموار کرده است و تعداد A در ترم های گذشته بی سابقه بوده است. آنها سعی می کنند شما را فریب دهند تا پاسخ دهید.

آموزش مجازی و شکست تحصیلی
آموزش مجازی و شکست تحصیلی

این نقیصه در بخش آموزشی که نسبت به سایر بخشها دارای واحدهای کاربردی بیشتری است مشهود خواهد بود و لازم است مسئولان ذیربط توجه هر چه بیشتر را داشته باشند. دانش آموزانی که دو مقطع تحصیلی خود را عملاً پشت سر گذاشته اند، در بسیاری از دروس مرتبط با آن مشکل دارند و گاه از بسیاری از مفاهیم اولیه آگاهی اولیه ندارند که البته اکنون بار سنگین جبران این زیان ها بر دوش آنهاست. معلمان و اساتید در این دو سال هیچ تلاشی نکرده اند.

البته بسیاری از مدارس قرار است طرح‌های جبرانی اولیه را در تابستان ساماندهی کنند، اما وضعیتی که با آن روبرو هستیم باید با جدیت بیشتری بررسی شود تا از مشکلات احتمالی در سال‌های آینده جلوگیری شود. در این زمینه نیز محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت و گو با رسانه ها گفت: ممکن است دانش آموزی در دوره نمره قبولی کسب کرده باشد اما به دلیل آموزش مجازی درس را به خوبی درک نکند. بنابراین اساتید باید به این دسته از دانشجویان اجازه دهند در کلاس های ترم گذشته شرکت کنند و مفاهیم را درک کنند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: می‌توان بخشی از خسارات وارده به این بخش در دوران کرونا را جبران کرد که نظام آموزشی را به دوران گذشته بازگرداند.

رضا خوددل – جامعه شناس