آنها ۵۸۵۱ جلد کتاب به کتابخانه های عمومی ایالت اهدا کرده اند



وی افزود: کتاب های اهدایی به ارزش ۳ میلیارد ریال و شامل منابع آموزشی و حمایتی کودک از انتشارات قلم چی، قدیانی، مبتکران، نرادوان و مرکز آموزش پرستو است.

معصومی ادامه داد: کتاب های اهدایی در کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی توزیع و پس از آماده سازی در اختیار عموم قرار می گیرد.

این مسئول ادامه داد: اهدای کتاب، اهدای آگاهانه با هدف پویش طرح های کتابخانه های عمومی کشور و ترویج فرهنگ کتابخوانی، تامین و تجمیع منابع کتابخانه های عمومی و ایجاد تعهد برای در دسترس قرار دادن منابع کتابخانه ای است. و مقدمه ای بر کتابخانه های عمومی.

معصومی گفت: بر این اساس مردم و خیرین می توانند به نزدیکترین کتابخانه عمومی مراجعه و کتاب های خوانده نشده خود را برای استفاده کتابخانه به دیگران اهدا کنند.

وی با بیان اینکه جامعه آگاه متشکل از انسان های آگاه است، گفت: اگر همه افراد جامعه کوشا و آگاه بودند، جامعه پویا می شد و برنامه های متنوعی در فضای رقابتی سالم در موضوعات مختلف ایجاد می شد. : جامعه را توسعه می دهد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی بر ضرورت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تاکید کرد و افزود: این امر تنها بر عهده کتابخانه های عمومی نیست و همه دستگاه های اجرایی و مردم باید از کتابخانه های عمومی حمایت کنند.