آیا این درست است که زن خیانتکار تبدیل به اسب می شود؟


کلیپی از یک زن در یکی از روستاهای تانزانیا پخش شد و در توضیحی که منتشر شد، این زن به شوهرش خیانت کرد و صبح روز بعد او را تبدیل به یک اسب نیم‌دار کرد. وقتی کسی پشت این زن خیانتکار ایستاده و طنابی را که انتهایش در دست گرفته است…

آیا این درست است که زن خیانتکار تبدیل به اسب می شود؟ برای اولین بار در یک پرس کوچک. ظاهر شد.