ابزارهای پذیرش اینترنتی در سراشیبی نزول/انبساط عقب کشیدن ۱۹ درصدی در اسفندماه ۱۴۰۰


بولتن شماره ۸۱ آشکار شد

فینال گزارش مالی شبارک حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است تجهیزات های پذیرش وب مبتنی بر در اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۰ انبساط عقب کشیدن ۱۸.۷۹ درصدی را تخصص کردند کدام ممکن است انواع پذیرندگان سلولی در همین مدت با کاهش عقب کشیدن ۳۲.۵۱ درصدی در کنار بود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بولتن مالی شاپرک شماره ۸۱ در مارس ۱۴۰۰ آشکار شد.

بر ایده این گزارش، در اسفند ماه سال ۱۴۰۰، ۳۶۰۵ میلیون تراکنش به خوب ارزش ۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۰ میلیارد ریال در وب تیز کردن دیجیتال مقوا به پایان رسید کدام ممکن است نسبت به بهمن ماه اجتناب کرده اند تذکر انواع ۱۱.۸۴ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر خوب ارزش ریالی ۱۶.۹۵ نسبت افزایش داشت.

معامله شبارکی

پیشنهادات اسفند ۱۴۰۰ نسبت به ماه خیلی شبیه سال ۱۳۹۹ اجتناب کرده اند تذکر انواع ۶۱.۱۱ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریالی ۷۸.۲۷ نسبت افزایش داشته است.

انبساط دقیق خوب ارزش پیشنهادات شبرکی

ارزش اسمی معاملات

خوب ارزش اسمی پیشنهادات اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه در گذشته با انبساط ۹۵.۱۶ درصدی در کنار بود در حالی کدام ممکن است خوب ارزش دقیق پیشنهادات انبساط ۴۷.۱۵ درصدی را تخصص کرد.

انجام جامعه شاپرک در meting out گیرنده ها

انواع کل گجت های شاپرکی نسبت به بهمن ماه عقب کشیدن ۴.۵۳ نسبت افزایش داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید علت این اصلاح کاهش عقب کشیدن ۱.۴۵ درصدی انواع کارتخوان های فروشگاهی به نظر می رسد مانند است.

ابزارهای پذیرش اینترنتی در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به بهمن ۱۴۰۰ انبساط عقب کشیدن ۱۸.۷۹ درصدی را تخصص کردند.

انواع پذیرندگان سلولی در مدت خیلی شبیه با کاهش عقب کشیدن ۳۲.۵۱ درصدی در کنار بود.

ابزار پذیرش اینترنتی

انبساط عقب کشیدن ۱۸.۷۹ درصدی برای ابزارهای پذیرش وب مبتنی بر در یک واحد ماه وجود داشت، در حالی کدام ممکن است در گزارش مالی فوریه شاهد بالاترین رکورد عقب کشیدن ۵۰.۱۱ بودیم.

به عبارت تولید دیگری، ابزارهای پذیرش وب مبتنی بر رکورد عقب کشیدن نزدیک به ۶۸ نسبت را طی ۲ ماه قبلی داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لاغر نزولی قرار دارند.

کاهش انواع درگاه های تیز کردن {به دلیل} وجود تحت فشار این امر را می توان دلیلی برای انبساط عقب کشیدن ابزارهای پذیرش وب مبتنی بر دانست.

آثار این اقدام علیرغم ادعای نمایندگی ها مبنی بر پذیرش این تصویر، انصافاً مشخص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه تیز کردن را تحمل تاثیر قرار داده است.