اثری «زبان گنجشکی» از محمدرضا شمس منتشر شدبه گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ابنا) این کتاب داستان خانواده گنجشکی است که یک روز مار به آنها نزدیک می شود و نمی دانند چگونه خود و فرزندانشان را از دست مار نجات دهند. تا اینکه امام رضا (ع) از آنجا می گذرد و آقای گنجشکی مشکل خود را به زبان گنجشکی بیان می کند.

بخشی از متن کتاب را خواندیم:
آقای گنجشک از لانه بیرون پرید. بعدازظهر بود. خورشید داغ و روشن است. آقای گنجشکه به این طرف و آن طرف نگاه کرد. کسی در باغ نبود. همه در لانه خود خوابیده بودند. آقای اسپارو سایه مار را روی دیوار باغ دید و با صدای بلند شروع به فریاد زدن کرد: کمک! کمک! یکی به ما کمک کند.”

کتاب «زبان گنجشک» نوشته محمدرضا شمس با تصویرگری شیو ضیایی توسط انتشارات کتاب پروانه (کودک) با قیمت هر شماره ۲۰۰۰۰ تومان و هر شماره ۲۰۰۰ در ۲۴ صفحه مصور رنگی منتشر شده است. و بخش نوجوانان انتشارات بهشیر).