اجرای تئاتر امام (و) امسال چطور؟ / تلاش برای تامین مالی – تئاتر آنلاین


رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری تاکید کرد: این مرکز در تلاش است امسال با ارائه برآوردهای مالی لازم، نمایشی «در مجلس تهران» را روی صحنه ببرد.

کوروش جرعی رئیس مرکز هنرهای نمایشی سازمان تبلیغات اسلامی درباره وضعیت ساخت نمایشنامه «در مجلس تهران» درباره امام خمینی (ره) که نزدیک به دو سال است بحث و جدل است، به تئاتر آنلاین گفت: در تهران. مجلس و به بنیاد حفظ آثار و نشر آثار امام خمینی (ره) ارائه شد، منتظر نظرات بنیاد هستیم.

وی با اشاره به اینکه این نمایشنامه در «مجلس تهران» منتشر شده است، تاکید کرد:

جرعی افزود: برای تولید کار با کیفیت باید از گروه ها و عوامل حرفه ای استفاده کنیم و از این رو مرکز هنرهای نمایشی در حوزه هنری به تنهایی نمی تواند هزینه های تولید و اجرای نمایش را تامین کند.

اجرای حوزه هنری رئیس حوزه هنری در پایان یادآور شد: نمایش «در مجلس تهران» اثر متفاوت و بهتری است و حیف است که تولید نشود. حدود ۲ سال است که این نمایش را تولید و اجرا می کنیم و امیدواریم امسال به پایان برسد.