احراز هویت دوعاملی به شرکت ها سلول موسسه مالی رفاه اضافه شد


به‌روزرسانی سامانه سلول موسسه مالی بیشتر مبتنی بر آنلاین (PWA) موسسه مالی رفاه

مدل ۱.۴.۰ سامانه سلول موسسه مالی بیشتر مبتنی بر آنلاین (PWA) موسسه مالی رفاه با پیاده‌سازی خدمت “احراز هویت ۲ عاملی در زمان حق ورود به سامانه‌های بانکداری دیجیتال”، به‌روزرسانی شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی موسسه مالی رفاه کارمندان، مدل ۱.۴.۰ سامانه سلول موسسه مالی بیشتر مبتنی بر آنلاین (PWA) موسسه مالی رفاه با پیاده‌سازی خدمت “احراز هویت ۲ عاملی در زمان حق ورود به سامانه‌های بانکداری دیجیتال”، به‌روزرسانی شد.

بر ایده این گزارش، احراز هویت دوعاملی (۲ مرحله‌ای) شناخته شده به عنوان عالی راهکار امنیتی، شخص را ملزم می‌تدریجی علاوه بر این وارد نمودن عنوان کاربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز رفتن (شناخته شده به عنوان مسئله اول)، رمز پیامک شده به شماره تلفن در کنار شخصی (شماره سلول گزارش شده در سامانه مدیریت کانال کدام ممکن است پیامک اطلاع‌رسانی به هنگام حق ورود به سامانه برای آن کشتی می‌شود) را نیز شناخته شده به عنوان مسئله دوم وارد تدریجی.

این گزارش‌می‌افزاید، پرانرژی‌سازی/غیرفعال‌سازی خدمت مذکور به صورت غیرحضوری توسط مشتریان سامانه سلول موسسه مالی بیشتر مبتنی بر آنلاین (PWA) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق منوی “خانه/حساب کاربری/تنظیم روش ورود”، برای درگاه سلول موسسه مالی فراهم است.

مورد نیاز به اشاره کردن است، افزودن فیلد “بابت” در منوی گزارش چک‌های صیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان حاضر پیام اطلاع‌رسانی به مشتریان پس اجتناب کرده اند حق ورود به سامانه، اجتناب کرده اند تولید دیگری قابلیت‌های حاضر شده مدل جدید سامانه سلول موسسه مالی بیشتر مبتنی بر آنلاین (PWA) موسسه مالی رفاه کارمندان است.

لینک مختصرلینک کپی شد!