«احسان کرمی» سکوت خود را درباره حضور در عروسی ششی مانکن می شکند!


احسان کرمی به خبر حضورش در مراسم عروسی ششی مانکن واکنش نشان داد.

به گزارش صبح تایم، احسان کرمی بازیگر و مجری معروف ایرانی چندی پیش به مراسم عروسی ششی مانک رفته بود و تصادف یک وانت در حادثه پل مترو جنجال زیادی برای او ایجاد کرده بود.

کمی بعد احسن کرمی با انتشار ویدئویی این خبر را عمومی کرد.

احسان کرمی گفت:

حضور در عروسی ششی مانکن یک موضوع شخصی است که نیازی به توضیح آن نیست.

مدت ها به دلیل یک سری ناکامی ها در برخی مسائل سعی می کردند برای من حاشیه درست کنند و توانستند از پس موضوع برآیند.

از آنجایی که برنامه ما بسیار سرگرم کننده و موزیکال بود، به دلیل حادثه متروپل تصمیم گرفتیم این کار را انجام ندهیم.

بعد از حضور در مراسم عروسی ششی مانکن برای تبریک به عروس و داماد به همان محل رفتیم و در رقص و پا زدن شرکت نکردیم.

عده ای می خواستند از ما آهن بگیرند و گرفتند.