اختلاف قیمت ۲ برابری خودرو اجتناب کرده اند تاسیسات تولیدی تا بازار | قیمت جدید خودرو دسترس در بازار


سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو می‌گوید: قیمت خودرو در هفته قبلی پرهزینه شد با این حال {در این} هفته قیمت‌ها ملایم مانده، اجتناب کرده اند توضیحات افزایش قیمت خودرو کاهش در دسترس بودن، افزایش نرخ پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم بود. قرار بود واردات خودرو امسال آزاد شود کدام ممکن است چندی بعد این موضوع منتفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این صحبت ها عواقب عقب کشیدن بر بازار خودرو می گذارد.

موتمنی می گوید: قیمت خودرو نسبت به اسفند ۱۰ تا ۱۳ نسبت مرتفع است؛ اکنون خودرو تغییر به کالای سرمایه ای شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر واردات آزاد بود این شکاف قیمتی اتفاق نمی افتاد، پژو ۲۰۶ کدام ممکن است قبلا ۱۴۹ میلیون تومان بود به ۳۰۹ میلیون تومان رسیده کدام ممکن است ۱۵۳ میلیون تومان خوردن کننده ارزش بیشتری صنوبر می تنبل.

به مشاوره رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در حال حاضر پراید (۱۳۱) ۱۸۰ میلیون تومان، پراید(۱۱۱) ۱۹۸ میلیون تومان، ۲۰۶ تیپ ۲ به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، پژو پارس تی یو ۵ (TU۵) ۳۷۷ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژو پارس روزمره ۳۱۰ میلیون تومان قیمت کاهش یافته شد.

متخصصان خودرو برآورد کرده‌اند کدام ممکن است خواستن بازار به خودرو خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تجهیزات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی سه سال قبلی ساخت کمتر اجتناب کرده اند ۸۰۰ هزار تجهیزات بوده کدام ممکن است این میزان نماد می دهد ۴۰ نسبت کمتر اجتناب کرده اند خواستن بازار خودرو ساخت شده است.

شناسایی خودرو قیمت (تومان)

پراید ۱۳۱ ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰

پراید۱۱۱ ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰

۲۰۶ تیپ ۲ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

پارس تی یو ۵ ۳۷۷.۰۰۰.۰۰۰

پارس روزمره ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰b
۲