ادارات چهار شهر خوزستان ساعت ۱۲ ظهر امروز تعطیل هستند


به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه هماهنگی اورژانس آلودگی هوای استان با بررسی متمرکز و پیش بینی اخیر مناطق ریزگرد در استان در ساعات آینده (تبصره ۳ آیین نامه اجرایی) تصمیم به تعویض اعضای کارگروه گرفت.

بر این اساس کلیه ادارات و دستگاه های اجرایی (به استثنای امداد، پزشکی، بهداشت، اورژانس ۱۱۵، واحدهای عملیاتی شیفتی، خدمات شهری شهرداری ها، بیمارستان ها و سازمان های آتش نشانی) در اهواز، حمیدیه، کارون و شهرستان ها. طبیعی یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ از ساعت ۱۲ ظهر تا پایان وقت اداری تعطیل است.

همچنین امتحانات مدارس، مراکز آموزشی و آموزش عالی شهرستان های مذکور روز یکشنبه ۱۹ تیرماه بدون تغییر و بر اساس برنامه زمانی اعلام شده از سوی مراکز ذیربط برگزار می شود.