ادعای منطقی بحث برانگیز: بزرگترین شرکت های خودروسازی جهان می خواهند در ایران خودرو طراحی کنند!


معاون صامت وزیر در شبکه یک سیما گفت: کشور ما به دلیل کم هزینه بودن نیروی کار و انرژی، بهشت ​​مردم مبتنی بر دانش است. حالا بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازی دنیا تصمیم می‌گیرند برخی از طراحی‌های خود را در ایران انجام دهند، زیرا برای آنها ارزان‌تر خواهد بود، در حالی که ما از فضای کمتری استفاده می‌کنیم.