ارتقاء خانه های سال آینده


به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره آموزشی ویژه متخصصان کودک و نوجوان سراسر کشور با حضور «سیدعلی کاظمی» معاون راهبردی اداره کل بهزیستی کشور، محمد نصیری برگزار شد. نشستی بین سعید بابئی مدیرکل قوه قضائیه، اداره بهزیستی کشور و جمعی از کارشناسان مسئول دفتر کودک و نوجوان سراسر کشور برگزار شد.

وزیر امور اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان اینکه سیاست بهزیستی مراقبت از کودکان فاقد مراقب موثر در خانواده است، گفت:

وی با اشاره به لزوم ارتقای خانه های نگهداری از کودکان در سال آینده گفت: با توجه به بهزیستی کشور، خانه های کودک باید حداکثر به ۱۲ نفر در هر خانوار برسد.

همچنین معاون راهبردی قوه قضائیه حمایت قوه قضائیه و سازمان های بهزیستی را برای اقدامات حمایتی از کودکان ضروری دانست.

همچنین مدیرکل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور گفت: تلاش می کنیم زندگی با کیفیتی را در مراکز کودکان ایجاد کنیم، بنابراین اسکان کودکان به خانواده های زیستی و جایگزین از اولویت بالایی برخوردار است.

بابعی اذعان داشت: به همان اندازه که در قبال بدن این کودکان مسئول هستیم، در قبال روحیه آنها نیز مسئولیم؛ بنابراین باید برای ارتقای جایگاه اجتماعی و فرهنگی این کودکان و نوجوانان تلاش بیشتری کنیم.

در کنار این دوره، کارگروه هایی برای بررسی دقیق برنامه های اداری در سه گروه از کودکان تحت نظارت و توانمندسازی خانه، خانواده و زندگی مستقل تشکیل شد. در باره کالیانکاری در خصوص مراقبت از کودکان و نوجوانان در طرح ویژه آموزش رسانه نکاتی را بیان کرد.