اردوی صحرایی تیم عراق در خانه کشتی تهران


به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به امکانات برتر اردوی تیم ملی کشتی فرنگی شهید سلیمانی، تیم کشتی فرنگی عراق با کشتی گیران کشورمان که هم اکنون در اردوی تیم امید به سر می برند اردوی مشترک برگزار می کند.
بر این اساس کشتی گیران عراقی برای ارتقای سطح فنی خود با کشتی گیرانی از کشورمان تمرین می کنند.