از انتشار ویرایش دوم نامه ققنوس تا تأسیس مرکز توسعه متاورس توسط بانک های ایتالیایی


بانک سینا برای جبران بخشی از مطالبات خود از بنیاد مستضعفان، سبد سهامی بالغ بر ۳۹۳۰ میلیارد ریال را خریداری کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از «سندباکس» بانک مرکزی گفت: استفاده از فناوری نوین بستر مناسبی برای بهبود عملیاتی ساختار بانکی است.