استراتژی مناسب و تاکتیکی عامل موثر در عملیات شهید چمران استبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، ساعت ۴:۱۵ بامداد ۱۴ مرداد ۱۳۶۰ عملیاتی به نام شهید چمران شمال غرب اهواز در حمیدیه انجام شد. محور حدفاصل جاده حمیدیه – سوسنگرد تا رودخانه کرخکور به زمینی به مساحت بیش از ۵۰ کیلومتر اعمال شد و ۳۵ کیلومتر از این محدوده آزاد شد.

منطقه ای به عرض ۶-۷ کیلومتر و عمق ۷-۸ کیلومتری شمال رودخانه کرخکور در تصرف دشمن و شرق و غرب آن غرق در آب بود.

در اشغال این منطقه دو نقطه برای نیروهای عراقی وجود داشت: اول خطر جاده حمیدیه – سوسنگرد. دوم، جلوگیری از دسترسی نیروهای ایرانی به رودخانه کرخه کور که نیروهای عراقی را در منطقه اهواز به طور جدی تهدید می کند.

به دلیل جاری شدن سیل در دو طرف، جبهه موقعیت دفاعی مناسبی برای عراقی ها بود و عراقی ها خاکریزی نیم دایره ای عمود بر جاده کور ایجاد کردند و از مناطق وسیعی از مین های ضد نفر، خودرو و ضد تانک استفاده کردند. ابتکارات جدید؛ به عبارت دیگر با قرار دادن سه ردیف سیم خاردار در مقابل موضع، خود را به یک جبهه قوی تبدیل کرد.

این عملیات بر اساس طرحی که با هدف عقب راندن ارتش عراق از منطقه، رفع تهدید از جاده حمیدیه – سوسنگرد و رسیدن به رودخانه کرخکور در دو مرحله انجام شد:

اولین گام عملیات، برقراری تماس بود و با اجرای آن، نیروهای عراقی که از مدت ها قبل کانال هایی عمود بر خطوط دشمن حفر کرده بودند، به فاصله ۶۰۰ متری نیروهای عراقی رسیدند.

مرحله دوم عملیات که با هماهنگی تک انجام شد از ساعت ۴:۱۵ بامداد با تیراندازی مقدماتی به مدت ۳۰ دقیقه آغاز شد. سپس نیروهای پیاده، بسیج، سپاه پاسداران و نیروها که در کانال های محور شمالی مستقر هستند و ستاد جنگ نامنظم و نیروها که پشت خاکریز محور طراح هستند در پشتیبانی از تیپ ۲ ۱۶. لشکر زرهی قزوین در فاصله ۳۰۰ تا ۸۰۰ متری دشمن مستقر شده است. در حالی که منتظر دستور حمله بودند، حرکت خود را از دو محور آغاز کردند.

در ساعت ۴:۵۰ نیروهای پیاده به خاکریز دشمن رسیدند و ده دقیقه بعد خاکریز دوم دشمن در حدود ۴۰۰ متری خاکریز اول شکسته شد و سلاح های ضد تانک مانند راکت یدک کش و اسلحه های ۱۰۶ میلی متری به آرامی نفوذ کردند. مناطق و واحدهای مسلح آنها می توانند. در پشت خط مقدم دشمن موضع بگیرید.

تا ساعت ۶ بعدازظهر، نیروهای پیاده موفق شدند تا ۳ کیلومتر در مواضع دشمن پیشروی کنند. البته بسیاری از نیروهای عراقی از منطقه فرار کردند.

عقب نشینی یگان های پیاده و زرهی عراق در جنوب سپاه کرخه ادامه یافت. ساعت ۶:۳۰ نیروهای پیاده به سپاه کرخه رسیدند. عراق در حدود ۳ کیلومتری شمال هسته کرخه در ۵ کیلومتری شرقی-غربی خاکریزی ساخته بود که برای نیروهای داخلی بسیار مفید بود و از آن به عنوان یک خط دفاعی قوی استفاده می کردند.

ارتش عراق که نیروهای خود را در حال فرار از جنگ سازماندهی کرده بود و مقاومت چندانی در برابر نیروهای داخلی نداشت، تا بعد از ظهر نتوانست اقدام جدی و مؤثری انجام دهد، اما عصر با نیروهای پیاده و ۱۰ دستگاه تانک اقدام به حمله کرد. پیاده نظام که اجازه عبور تانک ها را نمی داد.

عراق بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نیرو در منطقه مستقر کرده بود که حدود ۱۵ درصد از آنها کشته، زخمی یا اسیر شدند.

مصب:

یزیدی، یدالله، شکستن حصر آبادان: تاریخ جنگ ایران و عراق، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، چاپ اول، ۱۳۹۶، ص ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵.