اصل رئیس بنیاد شهید برای پیگیری وضعیت یکی اجتناب کرده اند جانبازان حفاظت مقدس


به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین قاضی‌زاده در پی دیدار همراه خود جانبازی کدام ممکن است در مسیر درست حرکت کنید راهپیمایی روز قدس بازو فروشی می‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوش دادن به صحبت‌های این جانباز معزز حفاظت مقدس موضوع را پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها اجباری را صادر کرد.

احمد فصیحی، سرپرست اداره بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران قلمرو ۱۵ تهران نیز همراه خود ردیابی به وضعیت جانباز «عباسی» جانباز ۴۵ سهم همراه خود خاص اینکه تکریم جانبازان تعهد بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران است، ذکر شد: این جانباز معزز اجتناب کرده اند ناحیه یکی اجتناب کرده اند پاها دچار جانبازی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۴۰۰ نیز مسئولان بنیاد همراه خود وی دیدار داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات وی را پیگیری کرده‌اند.

وی افزود: این جانباز مطابق آرای کمیسیون پزشکی حالت اشتغال بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده قوانین مشابه با مستخدمین شاغل تلقی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابع مقررات قوانین نظام هماهنگ صنوبر کارمندان مقامات حقوق ماهانه بدست آمده می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای ماهانه مشابه با کارگران شاغل در مقامات تاکنون با بیرون هرگونه وقفه صنوبر شده است شناخته شده به عنوان الگوی حقوق ماهیانه ایشان در فروردین ماه قبلی خیلی شبیه ماه‌های در گذشته در حدود ۹۰ میلیون ریال در پایان صنوبر شده است.

سرپرست اداره بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران قلمرو ۱۵ تهران با اشاره به سایر شرکت ها حاضر شده به این جانباز معزز، ذکر شد: این جانباز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار گرامی‌شان جدا از بیمه اساس اجتناب کرده اند شرکت ها بیمه معامله با تکمیلی برخوردار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش‌های درمانی ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اعضای خانواده}‌شان بدون هزینه برای ادغام کردن ارزش‌های بستری، ویزیت، دارو، از دستگاه توانبخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید…. با بیرون سقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون فرانشیز صنوبر می‌شود ضمن اینکه محافظت بیمه حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه عمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حادثه وی نیز بدون هزینه برقرار شده است.

فصیحی افزود: جدا از این وی به صورت مکرر اجتناب کرده اند بدست آمده تسهیلات بلاعوض، تسهیلات اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات صندوق قرض‌الحسنه شاهد در سال‌های ۱۳۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۰ برخوردار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خدمت واگذاری پایین نیز بر ایده ضوابط مقرر استفاده کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت مراجعه رهن مسکن نیز به ایشان طبق مقررات جاری تعلق خواهد گرفت.

وی در خصوص وضعیت جانبازی ایشان ذکر شد: ایشان جانباز نخاعی نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ناحیه منصفانه پا مجروحیت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم جانبازی ایشان ۴۵ سهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنا بر تذکر دکتر معالج معمولاً مشابه با برای سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید اجتناب کرده اند عصا استفاده می‌نمایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده در برخی اشیا خاص با بیرون هدف پزشکی اجتناب کرده اند ویلچر استفاده می‌کنند کدام ممکن است در بلند مدت می‌تواند مخاطراتی برای ایشان به در کنار داشته باشد.

سرپرست اداره بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران قلمرو ۱۵ تهران در طولانی مدت همراه خود خاص اینکه مسئولان بنیاد شخصی را خادم ایثارگران گران قیمت می‌دانند، خاطرنشان کرد: همراه خود ملاحظه به دستورالعمل ها مدیران ارشد بنیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابق تعهد ذاتی خدمتگزاری به ایثارگران، برای عجله مشکلات این جانباز گران قیمت مورد بازرسی قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط فعلی، شرکت ها اجباری به ایشان حاضر خواهد بود.