اعضای کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد تامین اجتماعی و شستا منصوب شدند


اعضای کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد تامین اجتماعی و شستا منصوب شدند

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از انتخاب اعضای کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی و شرکت شستا و اعضای ناظر بر جلسات، هیأت ها و شوراهای این کمیسیون خبر داد. کمیسیون اجتماعی

به گزارش ایلنا، حسن لطفی به تشریح دستور کار امروز کمیته اجتماعی شورای اسلامی پرداخت و گفت: در این جلسه اعضای کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان های تامین اجتماعی و شرکت های شستا شناسایی شدند.

نماینده مردم روزن و درگزین در شورای اسلامی ادامه داد: اجرای ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی و تعیین و تعیین و انتخاب اعضای ناظر کمیسیون اجتماعی در همایش ها، هیأت ها و شوراها. دستور کار جلسه امروز جابجایی روسای کمیته های تخصصی این کمیسیون بود.

نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در این راستا شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای حقوق و دستمزد، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به عنوان ناظر در کمیسیون عضویت دارند. ، شورای عالی آموزش و پرورش فنی، حرفه ای محرتی، شورای عالی سلامت و ایمنی غذا، ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل داخلی، شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، هیئت عالی گزینش، شورای عالی اداری و عالی. انتخابات شورای بیمه بوده است

سخنگوی کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی یادآور شد: اسامی نمایندگان منتخب به عنوان اعضای کمیته تحقیق و تفحص به عنوان اعضای ناظر بر عملکرد سازمان های تامین اجتماعی و شرکت های شستا و مجامع، هیئت ها و شوراهای مذکور در این کمیسیون خواهد بود. به انجمن عمومی ارسال شد.

انتهای پیام/

منبع: ایلانا