اعلام تاریخ بازگشت «سایه» به میهنرضا ثقاتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) وی گفت: تصمیم برای انتقال جسد ابطحاج دوشنبه پس از هماهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه برای انتقال پیکر این معلم به ایران و بحث با دختر زنده یاد ابطحاج گرفته شد. ایران

وی افزود: با توجه به اعلام استاندار گیلان مبنی بر آمادگی وی برای تشییع این استاد در زادگاهش رشت، موضوع مورد استقبال دختر استاد ابطحاج قرار گرفت. در مورد آرامگاه استاد دو آرزو وجود دارد. «ارغوان» خانه یا زادگاهشان، ملت; اما از آنجایی که خانه ارغوان در اختیار او نیست، شهر رشترا مطابق میل او انتخاب می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ادامه داد: پس از انتقال پیکر از محل خانه ارغوان و تشییع، مراسم تشییع در رشت برگزار می شود. روزهای جمعه و شنبه (۲۱ و ۲۲ مردادماه) ستادی در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برای انجام کارهای مقدماتی و هماهنگی تشکیل می شود. در روزهای آینده نیز برنامه های دیگری به یاد وی برگزار می شود.