افزایش نرخ بهره برای کسری بودجه + جزئیات


گزارش کردن سناپرس; عملکرد دولت در تامین بودجه سه سال اخیر نشان می دهد که در سال ۱۳۹۸ بهترین وضعیت است. در آن سال، تا پایان تیرماه، حجم فروش اوراق قرضه ۷۰ درصد بیشتر از میزان فعلی بود و نرخ سود حدود ۲ واحد درصد کمتر بود.

هشت هفته از بازار اولیه اوراق دولتی امسال می گذرد. تحلیل آماری از معامله این بازار نشان می دهد که در جریان معاملات دولت با مشتریان در حراج اوراق سال ۱۴۰۱، اوراق قرضه به ارزش حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان فروخته شده است که تقریبا بالاترین رقم است. اما مقایسه این ارقام با سال های گذشته دو موضوع مهم را آشکار می کند.

به طور کلی یکی از راه‌های درآمدزایی دولت که برای جامعه مفید است و از راه‌های غیر تورمی سودمند است، حراج اوراق بدهی دولت است. در این بازار، دولت به مشتریان خود از جمله بانک ها و بورس اوراق بهادار می فروشد.

در این صورت وجوه اوراق فروخته شده مستقیماً به خزانه دولت واریز می شود و در آینده دولت بخشی از زیان خود را پوشش می دهد و در چنین حالتی برداشت از حقوق بانک مرکزی خواهد بود. کاهش. . در این صورت پایه پولی نرخ رشد پایینی دارد و در نهایت نرخ تورم متوقف می شود.

در این شرایط، دولت در هفته‌های امسال موفق شده است اوراق قرضه به ارزش ۲۲۲۳۰ میلیارد روپیه را به مشتریان خود بفروشد. این در حالی است که در همین شرایط سال گذشته این رقم معادل ۵ هزار میلیارد تومان بوده و تاکنون ۳۵۰ درصد افزایش داشته است. اما نسبت به دو سال قبل همچنان کمتر است.

تا تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۸، میزان فروش وام در بازار اولیه معادل ۳۷۸۰۰ میلیارد تومان بوده که تقریبا ۷۰ درصد بیشتر از رقم فعلی بوده است.

جدای از این دو موضوع، تفاوت اصلی دیگری نیز در این بازار به چشم می خورد و آن محدوده نرخ سود متعادل در این بازار است.

اوراق قرضه دولتی

۱۴۰۱ بالاترین نرخ بهره
مهم ترین جذابیت برای مشتریان در این بازار تغییرات نرخ بهره است. در این زمینه، داده های بانک مرکزی در هفته اول بازار اولیه منتهی به ۲۳ تیرماه امسال نشان می دهد که نرخ سود بانکی همواره بالای ۲۱ درصد است. این بدان معناست که سود بیشتر در این معاملات منجر به مراجعه مشتریان بیشتری به خرید اوراق شده است.

در هفته هشتم رکورد نرخ سود ۲۱.۹۶ درصد بود.

این در حالی است که در ساعت ۱۴۰۰ در ۵ هفته اول نرخ سود کمتر از ۲۱ درصد بوده و بیشترین نرخ با ۲۱.۳ درصد ثبت شده است.

با این حال، در سال ۲۰۱۹، این نرخ ها بسیار کمتر بود. در این زمینه، داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که بازاری که از دو سال پیش با نرخ ۱۵.۵۶ درصد آغاز شده بود، در فاز هشتم به ۱۹.۲۴ درصد رسیده است. این بدان معناست که دولت در آن سال اوراق قرضه را با هزینه کمتری فروخت که یکی از عواملی است که می توانست در آن دوره شرایط نقدینگی بهتری را برای مشتریان به همراه داشته باشد.

بنابراین سودآوری بیشتر بازار اولیه در سال جاری عاملی برای جذب مشتریان بیشتر به بازار اولیه شده است