افشا “خانم بازیگر”‌ اجتناب کرده اند چهره تمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان شخصی/ عکس


هدی زین العابدین تصویری اجتناب کرده اند چهره آسان شخصی همراه خود به سختی آرایش در اینستاگرام آشکار کرد.

به گزارش صبح ؛ هدی زین العابدین بازیگر مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی کشورمان تصویری فوق العاده مشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفرح اجتناب کرده اند شخصی همراه خود چهره را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاه آسان در اینستاگرام آشکار کرد.

رونمایی "بازیگر زن"از چهره/عکس شما صاف و ساده است

هدی زین العابدین همراه خود تخلیه این عکس نوشت:

من می خواهم در مقابل همه

برای افرادی که لبخند می زنند

خیلی ضربه زدی چون محکم بودی

من می خواهم به باید می گویم: باید بی نظیری…

این امکانات برای همه نیست.