اهداف دستگاه نظارت بر صنعت بیمه روشن و شفاف است


اساسی ترین هدف نهاد ناظر بر صنعت بیمه، تلاش دو جانبه برای افزایش دسترسی به بیمه در کشور است.

به گزارش پایگاه خبرآنلاین؛ مهندس مجید بهجادپور در نشستی مشترک با مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی و اعضای هیئت مدیره این صندوق این خبر را اعلام کرد و افزود: استفاده از ابزار و توانمندی های شرکت می تواند شکوفایی این صنعت دانش بنیان را به همراه داشته باشد.
مهندس مجید بهزادپور ضمن اعلام آمادگی بیمه مرکزی برای تعامل بیشتر با صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی، تحول در صنعت بیمه را زیرساخت توسعه ارزیابی کرد: اگر صنعت بیمه و شرکت های دانش بنیان کار می کردند. در عین حال جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ملی قوی خواهد بود.
رئیس شورای عالی بیمه با برشمردن نقش و دستاوردهای صنعت بیمه در دوران تحریم، به ضرورت برنامه ریزی برای دوران پسا تحریم اشاره کرد و افزود: برای حضور صنعت بیمه ایران در عرصه صنعت بیمه به مولفه هایی نیاز است. جهان.” طبقه بندی که باید توسط شرکت های فنی اخذ شود. و نیاز به دانش اولیه دارد.
وی با اشاره به پیامدهای مثبت و منفی رشد اندک صنعت بیمه در سال های اخیر، به پوشش ریسک بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال در کشور اشاره کرد و افزود: خواهد بود.
مهندس بهجادپور گفت: صنعت بیمه همواره در استقرار نظام فنی پیشتاز بوده و پروژه های نوسازی و بهبود صنعت بیمه باید سریع و موثر باشد، در غیر این صورت ممکن است تکنولوژی در سطوح مختلف تغییر کند. توسعه آن هیچ صنعتی وجود ندارد.
رئیس بیمه مرکزی نظارت بر توان مالی شرکت های بیمه، کشف تقلب بیمه ای و ارزیابی ریسک را از موضوعات اصلی صنعت بیمه با تمرکز بر رفتار سیاست گذاران عنوان کرد. نیاز جدی به استفاده از فناوری امروزی برای سودمند ساختن سیستم تصمیم گیری برای نظارت و توسعه صنعت وجود دارد.
وی در پایان با بیان اینکه مرکز نوآوری صنعت بیمه به عنوان مبنایی برای کاهش هزینه خدمات بیمه ای راه اندازی شده است، افزود: از جامعه
مهندس بهزاد پاور در پایان بر لزوم توسعه همکاری های بیمه ای با مراکز نوآوری و شکوفایی و همچنین شرکت های دانش بنیان تاکید کرد و گفت که دستیابی به افق های تعیین شده در صنعت بیمه بدون دانش و تعامل امکان پذیر نخواهد بود. – شرکت های مستقر
در ابتدای این جلسه مدیر عامل صندوق نوآوری و شکوفایی جناب آقای دکتر علی وحدت و اعضای هیئت مدیره این گروه گزارش کاملی از حوزه های همکاری و ظرفیت خود ارائه کردند. صندوق و صنعت بیمه و همکاری مشترک.