اوراق GAM از هفته آینده در بورس کالا افتتاح می شود


دکتر. صالح آبادی تاکید کرد: خوشبختانه از طریق برنامه های بانک مرکزی تامین مالی بنگاه های تولیدی از طریق اوراق غیرتورمی به بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی استفاده از اوراق پله ای یا گواهی اعتبار تولیدکننده را ابزار مهم تامین مالی زنجیره ای دانست و گفت: از این طریق شرکت های ساختمانی به جای استقراض از بانک ها می توانند مواد اولیه را تهیه کنند. تامین مالی در زنجیره مورد نیاز است.

دکتر. صالح آبادی گفت: این اوراق در پایان سال ۱۳۹۸ راه اندازی شد و تا تیرماه امسال حدود ۸.۸ هزار میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است، اما بانک مرکزی مقررات این اوراق را در شورای پول و اعتبار تسهیل کرد و مشوق هایی ایجاد کرد. بسته، و بانک ها نیز برای استفاده از این اسناد دعوت شدند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه در دو ماه گذشته بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از این اوراق صرف تامین مالی شرکت های تولیدی شده است، به عبارتی ۸.۸ هزار میلیارد تومان در دو ماه گذشته و ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان. میلیارد تومان از این اوراق در دو ماه گذشته برای تامین مالی استفاده شده است.

وی استفاده از اوراق گام را در ماه های آینده افزایش داد و افزود: سال آینده ۲۰ درصد سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت ها از طریق این اوراق تامین می شود. با این اقدام ابزارهای مالی در بازار سرمایه تعمیق می‌یابد و حمایت زیادی از بخش تولید می‌شود و نیاز به نقدینگی شرکت‌ها نیز کاهش می‌یابد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: با تصویب شورای ارز و اعتبار و کمیته اجرایی بانک مرکزی، به محض انتشار اوراق گام می توان در بازار سرمایه تخفیف و معاملات انجام داد.

دکتر. صالح آبادی افزود: این اوراق توسط بانک ضمانت می شود و دارنده اوراق می تواند آن را تا سررسید نگهداری کند یا در صورت نیاز به نقدینگی با تخفیف در بازار سرمایه از بازار سرمایه وام بگیرد. به آرامی این کار را انجام دهید

وی افزود: فروشنده می تواند این اوراق را نزد خود نگه دارد و یا در صورت نیاز به نقدینگی، در بازار سرمایه تنزیل کند و پول خود را از بازار سرمایه بگیرد و در نهایت در زمان سررسید این اوراق، تعهد اوراق به آن پرداخت شود. آخرین دارنده اوراق قرضه گام.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مردم باید بتوانند سازوکارها و ابزارهایی را در سیستم ایجاد کنند تا بتوانند بدون شناخت یکدیگر به کسب و کارها اعتماد کنند و افزود: هر چه ابزارهای اعتباری در کشور توسعه پیدا کند و نیاز به آی تی. نقدینگی و پول کمتر می شود و چرخه اقتصادی کشور ادامه دارد و از نظر اقتصاد کلان یک اتفاق مثبت اقتصادی در کشور رخ داده است.

دکتر. صالح آبادی همچنین اجرای معافیت مالیاتی اوراق بهادار شبکه بانکی را اقدامی مهم برای حمایت از تولید و بانک ها دانست و گفت: درآمد اشخاص حقوقی طبق بخشنامه های مربوطه در نظارت و اداره مالیاتی بانک مرکزی است. سرمایه گذاری در اوراق صکوک و کلیه اوراق بهاداری که در چارچوب قانون و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود از جمله گواهی سپرده بانکی مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد. تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم.

بر اساس این گزارش، در ادامه جلسه فوق العاده، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی و مدیران عامل برخی بانک ها مشکلات و راهکارها را بررسی کردند. از شبکه بانکی

در آن جلسه اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی برای بازنگری در مقررات ارزی پس از ۱۰ سال نیز تعامل ارزشمند، سازنده و بهبود عملکرد شبکه بانکی کشور به ویژه در حوزه ارزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نحوه آماده سازی فرآیند اتصال به شبکه بانک های خارجی، تسهیل تجارت خارجی و آماده سازی کادر ارزی برای بهره مندی از روش های نوین پرداخت بین المللی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی. مدیران ارشد شبکه بانکی اصرار داشتند.