اپل در آپدیت جدید صدای ایرتگ ها را افزایش داده {است تا} دستی تر پیدا شوند


اپل در ماه فوریه ادعا کرد کدام ممکن است تغییراتی را حاضر می‌تنبل کدام ممکن است بررسی کردن AirTags را ساده‌تر می‌تنبل، پس اجتناب کرده اند اینکه چندین داستان اجتناب کرده اند بازیگران ناسالم استفاده اجتناب کرده اند ردیاب برای تعقیب اشخاص حقیقی چاپ شده شد. یکی اجتناب کرده اند اصلاحات آتی کدام ممکن است وعده داده بود، ترتیب صدایی است کدام ممکن است AirTag ها چاپ شده می کنند تا کمتر از بالقوه باشد تا آنها را دستی تر پیدا تنبل. اکنون، چون آن است MacRumors گزارش می دهد، غول فناوری آغاز به حاضر این قابلیت با فینال {به روز} رسانی سیستم مسئله تجهیزات کرده است.

در حالی کدام ممکن است اپل نظر های تخلیه چاپ شده کرده {است تا} آرم دهد کدام ممکن است این {به روز} رسانی چه چیزی را به ردیاب فراهم می کند، با این حال ردیابی ای نکرد کدام ممکن است این نمایندگی به طور منظم این مشخصه را به صورت بی حال به راحتی در دسترس است مکان ها. به مشاوره این نشریه، تنها عالی نسبت اجتناب کرده اند مشتریان این به‌روزرسانی را در روز سه‌شنبه اکتسابی کردند، با این حال تا ۳ می به ۱۰ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا ۹ می به ۲۵ نسبت اجتناب کرده اند مشتریان عرضه داده می‌شود. اپل پیش بینی دارد تا ۱۳ می (۱۳ می) در دسترس بودن را پایان دادن تنبل.

در اوایل آوریل امسال، مادربرد داده ها پلیسی را به انگشت معرفی شده است بود کدام ممکن است برای ادغام کردن ۵۰ مورد اجتناب کرده اند زنانی بود کدام ممکن است اعلان اکتسابی می کردند یا صداهای هشدار می شنیدند کدام ممکن است آرم می داد خصوصی آنها را با AirTag اشاره می تنبل. در حالی کدام ممکن است این انواع بیش از حد نیست، با این حال انواع رو به رشدی اجتناب کرده اند اسبابک ها را آرم می دهد کدام ممکن است در آن ردیاب ها برای نیازها تعقیب استفاده می شوند. در تلاشی برای جلوگیری اجتناب کرده اند ابزار انتخابی عالی شخصیت دلهره آور است، اپل وعده تعدادی از مشخصه ضد تعقیب را داده است کدام ممکن است برای ادغام کردن آرم دادن هشدار به مردمان مبنی بر اینکه استفاده اجتناب کرده اند تجهیزات برای اشاره اشخاص حقیقی جرم است. این نمایندگی علاوه بر این فناوری یافتن از واقعی آیفون های جدیدتر را {به روز} خواهد کرد تا آنها را در موقعیت به حاضر جهت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکاف تا عالی AirTag ناشناخته تنبل.