اگر قرار است عزت و عزت کشور حفظ شود، بهتر است مذاکرات ادامه یابد.


عادل نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ادامه مذاکرات ایران با کشورهای غربی برای احیای برجام و رویکرد کشور برای ادامه این مسیر اظهار داشت: معتقدم در این مذاکرات دو موضوع مهم و سیاست خارجی کشور هرگز نباید رخ دهد. . نادیده گرفته شده است. فراموش شده است که باید به ظرفیت های داخلی کشور توجه جدی شود و به حفظ و ارتقای ساختار مدیریتی توجه ویژه شود، زیرا منابع و ظرفیت های زیادی در کشور داریم که به درستی از آن ها استفاده نشده است.
وی تصریح کرد: موضوع دومی که نباید از آن غافل شد، افزایش روزافزون همفکری با دولت های همسایه در ایران اسلامی است. البته لازم به ذکر است که این رویکرد در دولت سیزدهم با موفقیت دنبال شده و یکی از اولویت های دیپلماسی جمهوری اسلامی محسوب می شود.
نجف زاده با اشاره به نقش مهم تحکیم روابط با کشورهای منطقه تاکید کرد: آنچه در اخبار سیاست منطقه در یک سال گذشته در راستای احیا و بهبود روابط با همسایگان شنیده ایم می تواند در هماهنگی دو کشور نقش داشته باشد. اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی.
وی با نگاهی به طولانی شدن روند مذاکرات، در پاسخ به این سوال که ادامه این روند تا چه حد برای کشور مناسب است؟ وی گفت: تا زمانی که مذاکرات با طرف های مقابل بر ظرفیت داخلی، احترام به جمهوری اسلامی ایران و عزت ملت ایران متمرکز باشد، ادامه مذاکرات به نفع ما خواهد بود و می توانیم ادامه دهیم. تا این تلاش ها مثمر ثمر باشد.
نماینده مردم خوی در شورای اسلامی گفت: در حال حاضر کشور ما به سطحی از توسعه و ظرفیت رسیده است که می تواند با آزادی کامل با همه کشورها مذاکره کند. باید بدانیم که روابط خارجی مطلوب ما قطعاً می تواند بر تعالی اقتصادی کشور تأثیر بگذارد و بخشی از نیازهای ما را در این زمینه پاسخ دهد.