ایران‌خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان ویژه عید سعید فطر


معاون جامعه ارائه دهندگان نمایندگی ارائه دهندگان پس اجتناب کرده اند کالا ایران‌خودرو اجتناب کرده اند ارایه ارائه دهندگان ویژه نمایندگی‌های ایساکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش خودرو ایران در ایام سفر عید سعید فطر به دارندگان محصولات ایران‌خودرو خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تفاهم وب مبتنی بر؛ ماشااله وردینی ذکر شد: بخش ارائه دهندگان پس اجتناب کرده اند کالا ایران‌خودرو در سفر مناسبتی اندازه سال، قالب‌های ویژه‌ای را اطمینان حاصل شود که تسهیل در ارایه ارائه دهندگان به هموطنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش رضایت مشتریان اجرایی می‌تنبل، در همین راستا اجتناب کرده اند دوازدهم تا شانزدهم اردیبهشت امسال مقارن با سفر عید سعید فطر تمهیدات خاصی را برای سفرهایی کدام ممکن است {در این} ایام صورت خواهد گرفت، فکر است.
وی {در این} باره ذکر شد: در قالب «کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان عید فطر» ۱۳۳ تصویر به صورت کشیک ۲ شیفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تک شیفت کنار هم قرار دادن خدمت‌رسانی به مشتریان خواهند بود کدام ممکن است ساعت کاری تصویر‌های تک شیفت اجتناب کرده اند ۸ تا ۱۶  را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر های ۲ شیفت اجتناب کرده اند ۸ تا ۲۰ {خواهد بود}. علاوه بر این فراوان اجتناب کرده اند تصویر‌ها نیز به صورت کنار هم قرار دادن‌باش در قالب حضور دارند کدام ممکن است در صورت خواستن به هموطنان خدمت‌رسانی کنند.
علاوه بر این {در این} ایام، در مجموع ۳۷۹ گروه امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۹ اکیپ شیفت، برای ادغام کردن امدادپلاس، خودروبر، موتورسوار، پایگاه ملایم امدادی، کاهش بانوان، امدادسوییچ، کاهش گلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانکس در مسیرهای پرتردد ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محورهای مواصلاتی کنار هم قرار دادن ارایه ارائه دهندگان به خودروهای هموطنان خواهند بود.
وردینی ذکر شد: کارمندان بخش ارائه دهندگان پس اجتناب کرده اند کالا ایران‌خودرو، همواره همراه با مردمان هستند تا در صورت بروز هر گونه ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارایه ارائه دهندگان، در اسرع وقت به آن است‌ها خدمت‌رسانی کنند.
گفتنی است، دارندگان محصولات ایران‌خودرو برای اکتسابی ارائه دهندگان در هر ساعت اجتناب کرده اند در یک روز واحد‌روز {در سراسر} ملت، می‌توانند با وسط پاسخ‌گویی معقول ایران‌خودرو به شماره ۰۹۶۴۴۰ تصمیم گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا برای پرونده تقاضا اجتناب کرده اند ارائه دهندگان متنوع اپلیکیشن ایساکو بهره‌مند شوند.
مورد نیاز به اشاره کردن است، فهرست تصویر‌های مجاز برگزیده شده در ایام ارائه دهندگان‌رسانی، در مکان ایساکو به نشانیwww.isaco.ir  دیده شده است.