ایلان ماسک برنامه Neuralink را تا ۳۰ نوامبر به تعویق انداخت


Neuralink رویداد آتی “Show and Tell” خود را یک ماه به تاخیر انداخته است. صبح یکشنبه، ایلان ماسک توییت کرد که اکسپو به جای ۳۱ اکتبر که در ماه آگوست اعلام شده بود، در ۳۰ نوامبر برگزار می شود. ماسک دلیل این تاخیر را اعلام نکرد.

آخرین باری که Neuralink میزبان یک رویداد بود، میمونی را نشان داد که با مغزش پنگ بازی می‌کرد. از آن زمان، این شرکت شاهد خروج چندین نفر از بنیانگذاران آن بوده است و شایعاتی وجود دارد که ماسک به فکر سرمایه گذاری در یک شرکت رقیب تراشه های مغزی بوده است. علاوه بر این، این واقعیت که Neuralink هنوز مجوز نظارتی FDA را برای شروع آزمایشات انسانی دریافت نکرده است، نشان می دهد که این شرکت در نقطه عطف قرار دارد. بنابراین آنچه باید در ماه آینده نشان دهد می تواند برای آینده آن حیاتی باشد، بنابراین جای تعجب نیست که این شرکت فکر می کند به زمان بیشتری برای آماده شدن نیاز دارد.