ایلان ماسک ۴ میلیارد دلار سهام تسلا را فروخت


بر ایده تجربیات، مدیرعامل تسلا حدود ۴.۴ میلیون سهام شخصی اجتناب کرده اند غول خودروسازی را به خوب ارزش ۴ میلیارد دلار در روز سه‌شنبه فروخته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، طبق گزارش‌های آشکار شده، ماسک در مجموع ۵ شکل ۴ را به کمیسیون بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار آمریکا (SEC) حاضر کرده کدام ممکن است تمام ۱۳۸ تراکنش شخص خاص او را محافظت می‌دهد.

بر ایده محاسبات TechCrunch خوب ارزش سهام ارائه شده است نزدیک به ۴ میلیارد دلار است.

به گزارش رویترز، این میزان برابر ۲.۶ نسبت اجتناب کرده اند سهام او در تسلا محسوب می‌شود.

ایلان ماسک سپس در {پاسخ به} یکی اجتناب کرده اند مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با کالا سهام تسلا در توییتر نوشت: پس اجتناب کرده اند در این زمان هیچ کالا عکس برای TSLA این سیستم ریزی نشده است.

شکسته نشده کالا سهام تسلا توسط ایلان ماسک

ماسک در ماه‌های نوامبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسامبر سال قبلی، پس اجتناب کرده اند نظرسنجی اجتناب کرده اند مشتریان توییتر با توجه به کالا ۱۰ نسبت اجتناب کرده اند سهام شخصی اجتناب کرده اند نمایندگی تولیدکننده خودروبرقی، نیز ۱۶.۴ میلیارد دلار اجتناب کرده اند سهام این نمایندگی را فروخته بود.

{در این} اسناد ردیابی‌ای نشده کدام ممکن است چرا ماسک انتخاب به کالا سهام شخصی گرفته است.

{با این وجود}، مدیرعامل تسلا اخیرا هفته‌های پرخبری را پایین سرگذاشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا می‌توان اجتناب کرده اند او شناخته شده به عنوان مالک جدید جامعه اجتماعی توییتر هم یاد کرد.

متعاقباً، می‌توان پیش بینی داشت تا با پول به کف دست آمده اجتناب کرده اند طریق کالا سهام تسلا، ماسک راهی پیدا کند این سیستم‌های بحث‌برانگیز شخصی برای این جامعه اجتماعی را دنبال تدریجی.

هرچند باقی مانده است به زیبایی خاص نیست ثروتمندترین شخص جهان چه این سیستم‌هایی برای توییتر دارد.

اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است ماسک با کسب ۹.۲ نسبت اجتناب کرده اند سهام توییتر به عظیم‌ترین سهام‌دار توییتر تغییر شد، سهام تسلا نزدیک به بیست نسبت کاهش کشف شد.

به همین منظور، سرمایه‌گذاران ابراز اولویت کرده‌اند کدام ممکن است ماسک بالقوه است محبور شود برای تامین پولی سهم شخصی، محبور به کالا سهام تسلا شود.