بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از بازداشتگاه اوین


به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس با اصرار رئیس کل دادگستری از این زندانی عیادت کردند. کاسان امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز با حضور در بازداشتگاه اوین، از قسمت های مختلف این مرکز بازدید و با مددجویان دیدار و گفتگو کرد. واگفگو کاردان.

محمدحسن پیرزاده، مدیرکل دفتر مجلس و نماینده قوه قضائیه با اشاره به بازدید نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از ندامتگاه اوین، اظهار داشت: در این بازدید از ندامتگاه اوین به عنوان نماینده قوه قضائیه حضور یافتند.

وی افزود: این تفاهم نامه در راستای تعامل دو قوه و هماهنگی برای استفاده از ظرفیت مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم آن برای نظارت بر حسن اجرای قانون و رفع بسیاری از مسائل است. میتوانست و مبادله کنید در باره اصلاح قوانین و مقررات و استفاده از نظر کارشناسی قوه قضائیه برای اجرای قوانین در کمیسیون های ویژه مجلس شورای اسلامی.

وی افزود: در این راستا وزارت دادگستری بر لزوم بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از زندانیان برای مشاهده خدمات دستگاه قضایی در زندان ها و آشنایی آنان با مسائل مرتبط با زندان تاکید کرده است.

مدیرکل دفتر مجلس و نماینده قوه قضائیه گفت. زیرا مشکلات قوه قضاییه در مسائل اقتصادی و برخی قوانین، بازدید نمایندگان می تواند تاثیر مثبتی بر زندانیان داشته باشد. با هماهنگی در این زمینه، دکتر کار کنید اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دعوت شدند و اعضای کمیسیون امنیت و سیاست خارجی وحید جلال جاده، ابراهیم عزیزی، عباس مقتدایی، محمود عباس زاده، علی علی زاده و … امروز دعوت شدند. یعقوب رضاعلی، سیدعلی آقازاده، جوره اللهیان، روح الله حضرت پور، عباس. گالوفضه حسین مالکی، حسین اسدی و جمعی از مدیران سازمان زندان با حضور در زندان اوین، حدود دو ساعت از بندهای مختلف زندان اوین بازدید کردند و از نزدیک شاهد خدمات رسانی و رسیدگی به زندانیان بودند.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس با مددجویان به صورت مستقیم و حضوری گفتگو کردند، گفت: پس از بازدید با رئیس سازمان زندان و نمایندگان مردم دیدار و گفتگو شد. خدمات و مشکلات سازمان زندان.”

وی افزود: در این جلسه به جمع بندی موارد مطرح شده در سایر جلسات کمیسیون امنیت ملی پرداخته شد و کمیسیون در مقام ناظر باید با دستگاه ها، مسائل و مشکلات این حوزه را با کمک دستگاه های مختلف از جمله پیگیری کند. سازمان برنامه و بودجه».

محمدی رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز در خصوص اقدامات اخیر سازمان زندان ها گفت: اشتغال و تجربه زندانیان توسعه می یابد، «در حالی که اشتغال زندانیان افزایش یافته، میزان بازگشت به زندان ها نیز کاهش یافته است.

وی با تشریح برنامه های تحول و تعالی گفت: در دور مدیریتی جدید بر توسعه حرفه زندانیان، کمک به خانواده زندانیان و استفاده از سامانه های الکترونیکی به ویژه صحافی الکترونیکی تمرکز داریم.

رئیس سازمان زندان ها به برخی مشکلات و کاستی ها اشاره کرد و پیشنهاد کرد: بسیاری از این مشکلات با دخالت دولتمردان از جمله مجلس شورای اسلامی حل می شود.

وحید جلال جاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از وضعیت متهمان و محکومان بازداشتگاه اوین ابراز خرسندی کرد.

وی گفت: زندانیان ما امروز با مشکلات مالی و بدهی مواجه هستند Ind و با جلساتی با مدیران سازمان زندان ها به این موضوعات رسیدگی خواهیم کرد.