بازرسی نتایج پایداری سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی تراکنش‌ها در مکانیزم‌های رضایت‌سنجی


به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، تفاوتی ندارد در کجای ایران باشی وقتی مقوا در جیب داری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودپرداز هر دو کارتخوانی در مغازه‌ای هر دو بخش‌ای کدام ممکن است نزدیک است هر دو اگر به آنتن هر دو وب ورود داری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب گوشی لمسی هر دو غیر اسمارت در جیبت؛ انتظارت بی‌چون را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا کدام ممکن است نیازهای بانکی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرداختی‌ات را در کمترین زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضاً کسری اجتناب کرده اند دقیقه برآورده کنی. مطلوبیت، حالا در سطح‌ای قرار دارد کدام ممکن است پیش بینی اختلال را حتی برای تعدادی از ثانیه نداری. اینها را تماماً مدیون گروهی عاشق در نمایندگی ارائه دهندگان انفورماتیک هستید.

در بخش اول میزگرد همراه خود عنوان ” مثلث پایداری، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچگی سامانه‌های حاکمیتی ” کدام ممکن است همراه خود حضور علی سیفی، معاون ناخوشایند افزار۲؛ محمدعلی جلیلی، معاون عملیات؛ داود کریم‌زادگان، معاون بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا؛ سید یاسر آیت، سرپرست کنترل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدرضا روشن‌نژاد، سرپرست یکپارچه پایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار نمایندگی ارائه دهندگان انفورماتیک برگزار گردید، به بحث در مقوله‌هایی همچون کار کردن نمایندگی ارائه دهندگان انفورماتیک در سال۱۴۰۰ پرداختیم که در یکپارچه همراه خود ما در کنار باشید.

*به بحث تأثیر پایداری سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی بر میزان رضایت مصرف کننده بسته شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان رسیدیم جناب سیفی {این مهم} اجتناب کرده اند منظر ممکن است چه تفسیری دارد؟

سیفی: اجازه دهید به نوع عکس به سؤال ممکن است پاسخ دهم؛ وقتی قصد داریم با توجه به میزان رضایت برای افراد صحبت کنیم باید بدانیم اجتناب کرده اند میزان رضایت برای تعدادی از نسبت اجتناب کرده اند مردمان صحبت می‌کنیم؟ منظورم کدام ممکن است رضایت برای خوب نسبت گروه هر دو رضایت برای کلیه‌ی آحاد گروه. طی ۲ سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شیوع بیماری کرونا میزان رضایت مصرف کننده بسته شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به راحتی در دسترس است بودن سامانه‌ها فوق العاده مهم‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در آن کمیت تراکنش‌ها از نزدیک مرتفع است. پیشتر اجتناب کرده اند این را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه تعدادی از سال قبلی وقتی قصد داشتیم روی سامانه اقداماتی انجام دهیم سعی می‌کردیم روزی را انواع کنیم کدام ممکن است تراکنش‌ها طی ۲۴ ساعت در در یک روز واحد‌روز به مرحله مینیمم برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما عملاً انتخاب بگیریم کدام ممکن است اقداماتی انجام دهیم به همان اندازه کمترین خللی به وجود نیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین آسیب به تراکنش‌ها وارد شود.

با این حال امروزه ما تقریبا در تمامی  ۲۴ ساعت پرتراکنش هستیم. تمایز اصلی‌ای بین خوب روز بدون کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب روز غیر تعطیل را نمی‌بینیم. (۳۰ نسبت تراکنش‌ها افت پیدا می‌تنبل). با این حال همین مقدار اجتناب کرده اند تراکنش‌ها آنقدر بیش از حد است کدام ممکن است ممکن است باید حواس‌تان ترکیبی باشد کدام ممکن است مبادا برای تراکنش‌های مردمان اتفاق ناخوشایندی بیفتد؛ همراه خود ملاحظه به مرحله انتظارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات کیفی کدام ممکن است اجتناب کرده اند نمایندگی ارائه دهندگان در گروه وجود، آنقدر باید خوشایند حرکت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچنان  ایستگاه‌های کیفی، کنترلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داشته باشیم به همان اندازه صحت انجام کل استراتژی را گارانتی تنبل؛ وقتی سامانه‌ای بنا به نیاز‌های کسب‌وکار همراه خود تغییراتی مواجه می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن در جو عملیات نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه‌اندازی می‌شود، باید دارای استاندارد کاری بالا باشد به همان اندازه به هنگام  بهره‌برداری برای تراکنش مردمان خلل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقی نیفتد. این‌گونه است کدام ممکن است رضایت مشتریان جلب می‌شود.

علی سیفی

شبیه به‌طور کدام ممکن است می‌دانید در جاری حاضر مردمان مدام به صورت دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرحضوری تراکنش انجام می‌دهند. در کیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید جیب مردمان تقریباً تولید دیگری پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکناسی {وجود ندارد}. متعدد اجتناب کرده اند آنها اجتناب کرده اند مقوا برای صنوبر ارزش ها استفاده می‌کنند هر دو برای جابه‌جایی وجوه اجتناب کرده اند سلول استفاده می‌کنند؛ همراه خود توضیح دادن به حرکت آمده، {به دلیل} این زیرساخت‌هاست کدام ممکن است مرحله قابل قبولی اجتناب کرده اند وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری قابلیت موجود است. ما دائماً باید اجتناب کرده اند مردمان بپرسیم کدام ممکن است خواه یا نه اجتناب کرده اند این مرحله سرویس‌دهی رضایت دارند؟ وقتی به شاخص‌ها ملاحظه می‌کنیم، به نوبه خودم در نظر گرفته شده می‌کنم کدام ممکن است وضعیت خوبی موجود است؛ ولی آنچه مردمان در کوچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار حس می‌کنند منحصر به فرد اجتناب کرده اند تصور ماست. ملاحظه داشته باشید ما (نمایندگی ارائه دهندگان) زیرساخت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه‌های بین بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را به وجود می‌آوریم؛  ولی {کسی که} در جاده اجتناب کرده اند این سرویس استفاده می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثلاً مقوا شخصی را در تجهیزات پایانه کالا می‌کشد؛ اگر  این تجهیزات بی رنگ باشد این خریدار می‌گوید کدام ممکن است من می خواهم سرویس مشخص شده شخصی را اکتسابی نکردم. یادمان باشد خوب خدمت {در این} مرحله اجتناب کرده اند المان‌های فراوانی {تشکیل شده است}. باید دید کدام ممکن است خواه یا نه کل اعضای شبکه صنوبر ملت کار شخصی را {به درستی} انجام می‌دهند به همان اندازه مصرف کننده بسته شدن به هنگام استفاده اجتناب کرده اند آنها رضایت داشته باشد؟

بخش صنوبر ملت نیز به یکی اجتناب کرده اند ارکان بی نظیر خدمت در ملت تغییر شده است به منظور که {هر روز} برای نمایندگی ارائه دهندگان اواخر اسفند هر دو ۲۹ اسفند است. مورد نیاز به اشاره کردن است هفته آخر شهریور را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته اول مهرماه شبیه به عید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان برای گرفتن به بازارها مراجعه می‌کنند. ۱۵ شهریور به بعد کمیت کسب از نزدیک افزایش می‌یابد. در کل ماه روزهایی واریز یارانه موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردای روز واریز یارانه میزان تراکنش‌ها از نزدیک افزایش می‌یابد. سی‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکم ماه ۲ روز پرتراکنش هستند. ما  به همان اندازه نوک اسفند تعدادی از روز پرتراکنش داریم یکی اجتناب کرده اند روزهای پرتراکنش برای امسال شنبه ۲۸ اسفند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس ۵‌شنبه ۲۶ اسفند است

*تجربه ممکن است شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند فرایند کدام ممکن است از برخی از معانی وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن فرایند هم هستید چه چیزی می‌گوید؟

سیفی: اجتناب کرده اند منظر تولید دیگری هم تبدیل می شود به رضایت مردمان به نظر می رسید کرد. اگر درست در این لحظه سامانه‌ای به مدت ۱۰ الی ربع ساعت برداشتن باشد این اختلال از نزدیک تأثیر شخصی را بر ایده ها نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید … می‌گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما آنقدر زیر ذره‌بین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش هستیم کدام ممکن است مردمان به عملکردهای نامناسب ما در مدت زمان کوتاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاًً روشن پاسخ آرم می‌دهند. ضمن اینکه طبق تخصص ما رضایت مردمان اجتناب کرده اند سامانه‌ها نسبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند درست در این لحظه به فردا منحصر به فرد است. بدین تکنیک کدام ممکن است مردمان فعلاً به این مرحله اجتناب کرده اند سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد رفتار کرده‌اند. اگر خوب تراکنش کدام ممکن است درست در این لحظه خوب ثانیه‌ای انجام می‌شود بنابه دلایلی در حدود ۵ ثانیه انجام شود، مردمان غمگین می‌شوند (حتی وقتی خدمتی حاضر ‌شود)؛ ولی جذاب نیست. این در حالی است کدام ممکن است مثلاً سه سال پیش همین خدمت در ۱۰ ثانیه هر دو اصولاً انجام می‌شد. در آن نقطه شاخص رضایت بر ایده ۱۰ ثانیه محقق می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مدت تراکنش اجتناب کرده اند این زمان اصولاً می‌شد موجبات نارضایتی را فراهم می‌کرد.

 

علاوه بر این بیاموزید:

امتحان کنید کار کردن سامانه‌ های حاکمیتی/پایداری در آستانه ۱۰۰

 

*برای شما ممکن است کدام ممکن است {در این} بخش ورزش می‌کنید بحثی به تماس گرفتن پیش‌سوراخ بینی خواستن خریدار مطرح است کدام ممکن است ممکن است همواره باید جلوتر پیش بروید. یعنی هم باعث می‌شود کدام ممکن است بی فایده کار نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم کاری کدام ممکن است انجام می‌دهید بیشتر انجام شود.

سیفی: مناسب است. ما باید پایداری متعدد داشته باشیم. ما اجتناب کرده اند درست در این لحظه به همان اندازه نوک اسفندماه وارد خوب بازه روزی می‌شویم کدام ممکن است کمیت صنوبر‌های مردمان در ملت افزایش می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن ما باید فوق العاده خوشایند باشد.

*ممکن است ۲۹ اسفندهای متعدد را رد کرده‌اید خواه یا نه هر ۲۹ اسفندی وضعیت خاص شخصی را دارد؟

سیفی: روزهایی داریم کدام ممکن است کمترین میزان تراکنش از آنها انجام می‌شود کدام ممکن است معمولاً طبق آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارقام عاشورا یکی اجتناب کرده اند کم‌تراکنش‌ترین روزهای ملت است بعدازظهر روز یکم نوروز اجتناب کرده اند میزان تراکنش‌ها کاسته می‌شود؛ ولی ما {در این} عوامل نیز باید خوشایند حرکت کنیم. آب، انرژی الکتریکی، مخابرات، خیابان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … شریان‌هایی هستند کدام ممکن است اگر برداشتن شوند مردمان از نزدیک دچار ضرر می‌شوند. حوزه صنوبر ملت نیز به یکی اجتناب کرده اند ارکان بی نظیر خدمت در ملت تغییر شده است به منظور که {هر روز} برای نمایندگی ارائه دهندگان اواخر اسفند هر دو ۲۹ اسفند است. مورد نیاز به اشاره کردن است هفته آخر شهریور را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته اول مهرماه شبیه به عید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان برای گرفتن به بازارها مراجعه می‌کنند. ۱۵ شهریور به بعد کمیت کسب از نزدیک افزایش می‌یابد. در کل ماه روزهایی واریز یارانه موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردای روز واریز یارانه میزان تراکنش‌ها از نزدیک افزایش می‌یابد. سی‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکم ماه ۲ روز پرتراکنش هستند. ما  به همان اندازه نوک اسفند تعدادی از روز پرتراکنش داریم یکی اجتناب کرده اند روزهای پرتراکنش برای امسال شنبه ۲۸ اسفند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس ۵‌شنبه ۲۶ اسفند است. نمودار آماری آرم می‌دهد کدام ممکن است ۵ الی ۶ روز آخر سال عدد سرجمع تراکنشی ما نسبت به سال قبلی افزایشی در حدود  ۲۰ الی ۲۵ نسبت ممکن است داشته باشد.

*کرونا چقدر موجب اصلاح رفتار شد؛ چون افزایش کالا تحت وب باعث گلوله کردن تراکنش‌ها در ۲۴ ساعت در یک روز واحد‌روز می‌شود؛ خواه یا نه این موضوع کمک نکرد کدام ممکن است بار سیستمی به سختی متعادل‌تر شود؛ چون متعدد اجتناب کرده اند مردمان در هنگام روز برای گرفتن به بازار مراجعه نمی‌کنند؛ اما علاوه بر این به صورت تحت وب کالای شخصی را خریداری می‌کنند.

سیفی: در هر صورت تراکنش انجام می‌دهند.

*ولی می‌توانند ساعت ۲ عصر به بعد کسب انجام دهند.

سیفی: مناسب است. مطمئنا مردمان می‌توانند در آن هنگام نیز کسب انجام دهند؛ ولی سنت کسب در ملت ما آن‌گونه نیست کدام ممکن است تراکنش‌های ساعت ۲ بامداد کاملاً کمی باشد. در شرایط حال صنوبر‌های در ساعت ۱۱ الی ۱۳ ظهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدازظهر اجتناب کرده اند ساعت ۶  به همان اندازه حدود  ۹ عصر پیک تراکنش ها موجود است.

طبیعتاً رضایت خریدار وقتی حاصل می‌شود کدام ممکن است نیازش به بهتر از وجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اسرع وقت مرتفع شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر بار سازمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه نمایندگی را شناخته شده به عنوان متولی سامانه‌های مرتبط افزایش می‌دهد. متعاقباً این سرویس‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه‌ها باید همراه خود دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساسیت فراوان نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانیتور شوند به همان اندازه توانایی داشته باشد به صورت مداوم حاضر سرویس کنند

*پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی در میزان رضایت چه نقشی دارند؟ همراه خود این به نظر می رسید که ما همراه خود خوب مثلث روبه‌رو هستیم  را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت خریدار تنها شرط در باور تراکنش‌ها نیست.

جلیلی: نمایندگی ارائه دهندگان در ۲ بخش ورزش دارد؛ حوزه سامانه‌های حاکمیتی وحوزه سامانه‌های تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساساً هر کدام بهره‌برداری‌های خاص شخصی را دارد. برای سامانه‌های حاکمیتی بهره‌بردارها برای ادغام کردن کلیه اشخاص حقیقی گروه می‌شوند.

برای سامانه‌های تهاجمی مثل موسسه مالی سراسری، صادرات، توسعه صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید … طبیعتاً در شعب سرویسی کدام ممکن است حاضر می‌شود منظمً می‌توانند به صورت لوکال خوب سری پیمنت انجام دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینها مشخصاً به شخصی موسسه مالی بازمی‌گردد؛ ولی خوب طرف نظریه نیز اینجا است کدام ممکن است تراکنش‌هایی کدام ممکن است می‌فرستند در سامانه‌های حاکمیتی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد داشته باشند به موسسه مالی عکس کشتی کنند همین جا موقعیت سامانه‌های حاکمیتی کدام ممکن است نمایندگی ارائه دهندگان متولی راهبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری اجتناب کرده اند اثرگذار است.

محمدعلی جلیلی

شناخته شده به عنوان الگوی برای تراکنش‌های سوئیچ بین بانکی عمدتاً پای شتاب {در میان} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بحث کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمنت شاپرک عالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سامانه‌های بانکی کدام ممکن است موقعیت بی‌بدیلی در گروه دارند مشابه با سامانه‌های پایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساتنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چکاوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد تولید دیگری. طبیعتاً رضایت خریدار وقتی حاصل می‌شود کدام ممکن است نیازش به بهتر از وجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اسرع وقت مرتفع شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر بار سازمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه نمایندگی را شناخته شده به عنوان متولی سامانه‌های مرتبط افزایش می‌دهد. متعاقباً این سرویس‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه‌ها باید همراه خود دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساسیت فراوان نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانیتور شوند به همان اندازه توانایی داشته باشد به صورت مداوم حاضر سرویس کنند.

نکته عکس کدام ممکن است باید در تذکر داشت اینجا است پیشرفت تکنولوژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع شدن فرایندهای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار باعث پیچیدگی تراکنش‌ها همراه خود انتخاب سرویس شده است به این تکنیک کدام ممکن است خوب سرویس، عمدتاً تلفیقی اجتناب کرده اند سامانه‌های مختلف است؛ مثلاً برای انجام خوب تراکنش پایا استفاده اجتناب کرده اند سامانه‌های عکس مشابه با استعلام شبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید … می خواست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند مخلوط کردن سامانه‌ها همراه خود یکدیگر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی بودن همه آنها باعث می‌شود به همان اندازه تراکنش پایا توانایی داشته باشد موفقیت‌آمیز انجام شود.

این مقوله طبیعتاً کار را سخت می‌تنبل مضاف بر این نقاطی موجود است کدام ممکن است در حوزه مدیریت نمایندگی ارائه دهندگان نیست؛ یعنی خوب سری ارگان‌ها بالقوه است در توسعه اجرای تراکنش تأثیرگذار باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به هر دلیلی نتوانند سرویس حاضر دهند تراکنش ناموفق {خواهد بود}. اشیا صدرالاشاره خاص‌گر پیچیدگی سامانه‌های بانکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تعهد خطیری بر دوش متولیان ذی‌ربط {است تا} همراه خود امتحان شده مضاعف امکان راحتی در بهره‌برداری سامانه‌ها برای افراد گران کشورمان فراهم شود.

مشتریان همراه خود ملاحظه به چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنولوژی‌های جدید خوب سری توقعات، سلیقه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهایی دارند کدام ممکن است باید به نحو خوب برآورده شود. تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام خریدار نخستین گامی است کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند سوی نمایندگی‌های حاضر ارائه دهندگان به مشتریان برداشته شود. همراه خود ملاحظه به انواع‌های متنوع برای خریدار طبعاً آستانه تحمل آنها برای روبه‌رو شدن همراه خود ناملایمات زیرین آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این چیزها را برنمی‌تابند. محافظت مشتریان اجتناب کرده اند دغدغه‌های مستمر گروه‌های خدمت‌رسان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ارائه دهندگان نیز اجتناب کرده اند این مقوله مستثنی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصمیم تعهد ضمن تسهیل حاضر خدمت به مشتریان در راستای درک بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش آگهی از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات آنان تمام امتحان شده شخصی را معطوف می‌دارد واعتقاد دارد کدام ممکن است حضور بدون در نظر گرفتن اصولاً مشتریان لازمه بقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت نمایندگی است.

*آقای آیت به بحث ایمنی بپردازید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه چقدر ایمنی تراکنش‌ها در میزان رضایت مشتریان تأثیر دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پیشنهادات را چطور درک کرده‌اید؟

آیت: مثالی موجود است کدام ممکن است اگر اقتصاددان کاربلد داشته باشیم {نیازی نیست} مردمان درگیر قیمت پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتب این قیمت‌ها را رصد کنند، با توجه به ایمنی نیز این موضوع مطرح {است تا} وقتی کدام ممکن است ایمنی در شبکه بانکی برقرار باشد، کسی متوجه این موضوع نمی‌شود؛ ولی هر موقع کدام ممکن است رخداد امنیتی {اتفاق افتاد} مثل برخی اجتناب کرده اند مواردی کدام ممکن است ملت رخ داده است است، همه درگیر موضوع می‌شویم؛ متعاقباً به همان اندازه روزی کدام ممکن است همه عامل خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرمال است کسی متوجه ایمنی نمی‌شود. معتقدم آنچه مردمان اجتناب کرده اند حوزه ایمنی خوب سرویس پیش بینی دارند اینجا است کدام ممکن است آن سرویس در هر زمان که بخواهند به راحتی در دسترس است باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی حساب‌شان را تمیز نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید … این می تواند یک پیش بینی بی نظیر است.

در زمان شیوع بیماری کرونا نیازمندی جدیدی تحمیل شد مبنی بر اینکه مردمان در شعب حضور نداشته باشند. برای عدم حضور مردمان در شعب زیرساخت‌هایی خواستن بود کدام ممکن است قبلاً وجود نداشت مباحثی مثل احراز هویت غیر حضوری، زیرساخت PKI را انتخاب کنید و انتخاب کنید … این چیزها مواردی هستند کدام ممکن است مردمان کنجکاوی دارند کدام ممکن است سرویس‌های بانکی ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت پویا پاسخگوی شرایط جدید باشند. برخی امتیازات به حوزه مدیریت ایمنی بانکی مرتبط نیست؛ ولی ایمنی مردمان را متأثر می‌کنند؛ مثل بحث فیشینگ. مهم‎ترین راه جلوگیری اجتناب کرده اند فیشینگ اطلاع‌رسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه دادن به مردمان است، بقیه راهکارها چندان مؤثر نیستند.

هر پدیده جدیدی کدام ممکن است راه اندازی شد می‌شود قطعاً نیازمندی‌های امنیتی خاص شخصی را دارد؛ مثلاً بانکداری باز راه اندازی شد می‌شود قبلاً APIهای جامعه بانکی در محدوده خوب موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگاه‌های آن بودند؛ ولی اخیراً این مرز به فین‌تک‌ها اصلاح پیدا کرده است، این موضوع استراتژی مدیریت ایمنی را روی حیله و تزویر‌تر کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرفی خریدار نیازهای جدیدی پیدا کرده است

آیت

*{در این} مواقع حاکمیت بی ارزش نیست؛ ولی نمی‌توان انصافاًً تعمیر وظیفه کرد پاسخ ممکن است {در این} مواقع چیست چه مشارکتی می‌کنید به همان اندازه این اتفاقات کمتر شود؟

آیت: مهم‌ترین مسئله توجه‌رسانی است.

*اختصاصاً بخش ممکن است چه اقدامی می‌تواند {در این} زمینه انجام دهد؟

آیت: مکانیزم‌هایی می‌توان {در این} زمینه قرار داد کدام ممکن است تقریباً {در این} بخش پیشرفت هم داشتیم؛ مثل احراز هویت اساساً مبتنی بر ۲ صورتحساب. این دقیقاً همچون خوب تفریحی است کدام ممکن است ما مرتب شخصی را بهبود می‌دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخلفان نیز شخصی را بهبود می‌دهند؛ با این حال فرآیند‌های عکس هم موجود است اینکه موقعیت یابی‌های فیشینگ را تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را بلاک کنیم این کارها اقداماتی هستند کدام ممکن است مخلوط کردن آنها کمک می‌تنبل به همان اندازه این اتفاقات مدیریت شوند.

*دگردیسی دیجیتال مانکن‌های ایمنی را اصلاح داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چقدر ارائه می دهیم در افزایش ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب رضایت بدون در نظر گرفتن اصولاً خریدار کمک کرده‌اند؟

آیت: هر پدیده جدیدی کدام ممکن است راه اندازی شد می‌شود قطعاً نیازمندی‌های امنیتی خاص شخصی را دارد؛ مثلاً بانکداری باز راه اندازی شد می‌شود قبلاً APIهای شبکه بانکی در محدوده خوب موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگاه‌های آن بودند؛ ولی اخیراً این مرز به فین‌تک‌ها اصلاح پیدا کرده است، این موضوع استراتژی مدیریت ایمنی را روی حیله و تزویر‌تر کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرفی خریدار نیازهای جدیدی پیدا کرده است، مثل خواستن به انجام کلیه امور بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر به صورت غیر حضوری، بعد اجتناب کرده اند پاندمی کرونا این خواستن مطرح شد کدام ممکن است خریدار حتی خوب‌بار در بخش حضور پیدا نکند هر دو صنوبر‌های فوری (Tap & Go) هر دو خودکارسازی صنوبر، اینها الگوی اجتناب کرده اند نیازهای جدید است کدام ممکن است هر کدام استانداردهای خاص شخصی را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف خواستن جدید نگرانی ها امنیتی جدید نیز باید مشخص شده قرار گیرد.

*به معنای واقعی کلمه هستند دگردیسی دیجیتال کار ممکن است را روی حیله و تزویر‌تر کرده است؟

آیت‌: مطمئنا دقیقاً روی حیله و تزویر‌تر می‌تنبل.

*موقعیت پایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل آمار در بخش رضایت خریدار چیست؟

روشن‌نژاد: خدماتی کدام ممکن است درست در این لحظه به مشتریان داده می‌شود، هم اجتناب کرده اند تذکر به سختی هم اجتناب کرده اند تذکر کیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اجتناب کرده اند تذکر فرایندی نیز نسبت همین ارائه دهندگان در ۱۰ هر دو ۱۵ سال در گذشته تغییر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود یافته است. اجتناب کرده اند تذکر به سختی کدام ممکن است قبلاً عرض کردم؛ با این حال مثال تغییر کیفی را در وسط کرونا می‌بینیم. در این دوران تقریباً هر سرویسی کدام ممکن است امکان انجام با بیرون حضور در بخش را داشت به خارج اجتناب کرده اند بخش منتقل شد. سوئیچ وجه اجتناب کرده اند طریق خودپرداز به ۱۰ میلیون تومان افزایش کشف شد، سوئیچ وجه کارتی اساساً مبتنی بر ناخوشایند‌افزارهای تلفن در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وب به چند میلیون تومان افزایش کشف شد. به علاوه ارائه دهندگان ساتنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایا نیز در اکثر ناخوشایند‌افزارهای در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وب موسسه مالی مهیا شد. این اصلاح کیفی در حاضر ارائه دهندگان نیاز برای مشاوره شعب را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

روشن نژاد

با این حال با توجه به اصلاح فرایندی باید عرض کنم. قبلاً وقتی برای حواله بانکی به بخش مراجعه می‌کردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدها وقتی قصد پایا زدن داشتید، در کنترل صحت دانش حساب مکان تعطیلات (شماره شبا) خریدار متقاضی ارائه دهندگان بود. با این حال حالا فرایند اصلاح کرده، سامانه‌هایی مشابه با استعلام شبا وارد فرایند شده‌اند کدام ممکن است صحت شبا، تطابق شناسایی صاحب شبا را مدیریت می‌کنند. حالا احتمال خطای خریدار تقریباً اجتناب کرده اند بین گذشت است. این اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش فرایند فوق العاده مفید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید از نزدیک بر افزایش مرحله ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب رضایت خریدار تأثیر داشته است. الگوی دیگرش اصلاح فرایندهای مرتبط همراه خود چک در یکی ۲ سال جدیدترین است کدام ممکن است موجب تنظیمات قابل توجه درحوزه چک شده است.

این به آن است معناست کدام ممکن است رضایت خریدار محدود به پایداری خوب سرویس مثلاً پایا نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پایداری سرویس استعلام شبا نیز تسری یافته است. این به آن است معناست کدام ممکن است {برای حفظ} رضایت خریدار، مورد نیاز است پایداری از طریق زنجیره تهیه کنید سرویس، مقیاس‌گیری، بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت شود کدام ممکن است این نیز در گروه پایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل آمار انجام می‌شود.

*آقای کریم‌زادگان ممکن است امتحان شده می‌کنید به همان اندازه بدانید در مکانیزم رضایت‌سنجی چه خبر {است تا} آن را به سمتی منعکس کنید به همان اندازه خواستن مشتریان را بیشتر درک تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده آنها متمرکز باشد.

کریم‌زادگان: فرایندهای رضایت‌سنجی مشتریان در نمایندگی ارائه دهندگان انفورماتیک در سطوح مختلف صف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق کانال‌های متفاوتی همچون مراجعات حضوری، Call Center، مکاتبات مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید … به صورت ادواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این رندم انجام می‌پذیرد به همان اندازه نتایج حاصله گمراه‌کننده نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این قابل اتکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب‌ساز باشد.در ارجاع به رضایت‌سنجی، اکتسابی پیشنهادات اجتناب کرده اند مشتریان بهتر از فرآیند رضایت‌سنجی اجتناب کرده اند کار کردن ما {خواهد بود}. این بازخوردها در بخش‌های مختلف مشابه با استاندارد محصول، اندازه عمر محصول، طراحی محصول، استفاده شده بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن محصول، زمان حاضر محصول، قیمت‌گذاری محصول، راحتی ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام کسب‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافیت اکتسابی می‌شود. علاوه بر این ابعادی کدام ممکن است خاص شد؛ ما همواره عوامل نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی‌ها را نیز مورد بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار قرار می‌دهیم به همان اندازه همواره گامی رو به ورودی برداشته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت مشتریان را نسبت به در گذشته افزایش دهیم.

دیدگاه عمومی ما در حوزه رضایت‌سنجی میزان اثربخشی ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات نمایندگی ارائه دهندگان در بخش‌های مختلف است کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق رصد بازارهای خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پاسخ به} نیازمندی‌ مشتریان احصا می‌شود. آنچه ما را اجتناب کرده اند وضعیت حال آگاه می‌تنبل به همان اندازه وضعیتی جذاب را ترسیم کنیم؛ میزان اثربخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی سامانه‌های حاضر شده به مشتریان بخش بانکی است. جایگاه ما بین ساختار خانه نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان همانند پلی است کدام ممکن است تعهد ارتباط بین هر ۲ بخش را دارد. متعاقباً ما همه وقت امتحان شده کردیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند خوب سو منعکس کننده از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است‌های مشتریان به ساختار خانه نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری منعکس‌کننده امتحان شده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات بسته شدن ساخت شده در بدنه خانه به جامعه بانکی باشیم.

کریم زادگان

بدون در نظر گرفتن ما پل مستحکم‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل اعتمادتری بسازیم هر ۲ بخش رضایت بیشتری خواهند داشت.در ارجاع به مشتریان سؤالی اجتناب کرده اند آقای آیت پرسیدید کدام ممکن است پاسخ مناسبی اکتسابی کردید به نظرم در پایان دادن پاسخ ایشان باید بگویم کدام ممکن است خوب اتفاقی می‌افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریدار متضرر می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون رضایت او مبالغی اجتناب کرده اند حساب او کسر می‌شود. به دید فنی ما می‌توانیم نشان دادن کنیم کدام ممکن است بی‌گناه هستیم؛ ولی ممکن است پرسیدید کدام ممکن است شناخته شده به عنوان در کنترل بخش ایمنی دانش چه پیشگیری‌هایی انجام می‌دهید؟ {در این} مواقع هوش تجاری به خدمت می‌آید؛ جایی کدام ممکن است رفتار کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراکنش‌های مشتریان در کل چندین سال به تفکیک در امتداد طرف هم گذاشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اتفاقی کدام ممکن است به در اطراف اجتناب کرده اند رفتار روال آن خریدار در آن ساعت اجتناب کرده اند در یک روز واحد‌روز تبصره شود؛ پاسخ آرم خواهد داد. چنین مکانیزم‌هایی قطعاً می‌تواند آمار سوءاستفاده‌ها، پول‌شویی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر Fraudها را به صورت ‌ای کاهش دهد. این قطعاً یکی اجتناب کرده اند راهکارهایی است کدام ممکن است دغدغه جهانی است  را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاجرم ما نیز به همان اندازه حدی به آن است پرداخته‌ایم؛ ولی باید خیلی عمیق‌تر اجتناب کرده اند وضعیت کنونی داده‌های فعلی شخصی را به گونه‌ای استفاده کنیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند دل آن ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش بالایی استخراج شود.

یکی اجتناب کرده اند راهبردهای رئوس مطالب‌شده در نمایندگی ارائه دهندگان تحمیل مانکن‌های کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری‌ای خرس سرمایه گذاری‌های Data Governance است کدام ممکن است بتوانند داده‌ها را جدا یکدیگر بچینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشی اجتناب کرده اند موجود در آنها استخراج کنند؛ هدف خلق خوب ارزش اجتناب کرده اند داده همین است؛ اگر این {اتفاق بیفتد} یکی اجتناب کرده اند عایدی‌هایش بعدی جابجایی محیط امنیتی برای روزی است کدام ممکن است ما در حلقه تراکنش نیستیم

*نمایندگی ارائه دهندگان خوب نمایندگی مأموریت‌محور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند ارائه دهندگان شخصی را برای افراد حاضر دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری همراه خود ادامه آن نداشته باشد؛ با این حال ممکن است معتقدید کدام ممکن است باید حس خوشایند مردمان را اکتسابی کنید؛ متعاقباً هوش تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی اطلاعاتی‌ کدام ممکن است تعیین کنید می‌دهید فوق العاده مؤثر است به تذکر می‌رسد اجتناب کرده اند مأموریت‌محوری فراتر حرکت می‌کنید.

کریم‌زادگان: مطمئنا مناسب است نمایندگی ارائه دهندگان ماموریت شخصی را تنها در مقام حاضر‌دهنده خدمت هر دو محصول نمی‌بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار بی نظیر ما روزی تحریک کردن می‌شود کدام ممکن است کار کردن شخصی را اجتناب کرده اند حاضر خدمت تعیین مقدار کنیم. اینکه ما خوب خدمتی به مردمان حاضر بدهیم هدف بی نظیر ما در بخش بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا نیست؛ اما علاوه بر این ما خودمان را به سمت نوع سرویس‌دهی، رضایت مشتریان، بازخوردهای آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان در کنترل می‌دانیم.این اقدام علاوه بر این وظیفه اجتماعی می‌تواند کسب درآمد در بخش‌های جدید را نیز به در کنار داشته باشد؛ یعنی سرویس‌های جدیدی کدام ممکن است بتوانند پایش‌هایی را روی اتفاقات منحصر به فرد اجتناب کرده اند رفتار روال خوب خریدار به آن است خریدار هشدار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بابت این هشدار تقاضا وجه هر دو کارمزد کنند.

شاید اغراق نباشد کدام ممکن است بگوییم کدام ممکن است داده‌های تراکنشی‌ای کدام ممکن است در نمایندگی به راحتی در دسترس است داریم تعبیر اینجا است کدام ممکن است این داده‌ها در یک واحد گاوصندوق قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما برای صیانت اجتناب کرده اند آنها درگاه آن را بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بتوانیم در آن را باز کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن‌های کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری‌ای رشد دهیم کدام ممکن است صاحبان خانه این تراکنش‌ها کدام ممکن است مختلط اجتناب کرده اند موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان هستند اجتناب کرده اند آن منتفع گردند؛ گامی مؤثر در صنعت بانکی برداشته خواهد بود.یکی اجتناب کرده اند راهبردهای رئوس مطالب‌شده در نمایندگی ارائه دهندگان تحمیل مانکن‌های کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری‌ای خرس سرمایه گذاری‌های Data Governance است کدام ممکن است بتوانند داده‌ها را جدا یکدیگر بچینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشی اجتناب کرده اند موجود در آنها استخراج کنند؛  هدف خلق خوب ارزش اجتناب کرده اند داده همین است؛ اگر این {اتفاق بیفتد} یکی اجتناب کرده اند عایدی‌هایش بعدی جابجایی حاشیه امنیتی برای روزی است کدام ممکن است ما در حلقه تراکنش نیستیم.

این زیرساخت‌های مکانیزه خریدار‌ای را کدام ممکن است ساعت ۲ بامداد کسب تعدادی از صد میلیونی انجام داده بیدار می‌تنبل کدام ممکن است خواه یا نه ممکن است خودتان هستید کدام ممکن است چنین اقدامی انجام می‌دهید هر دو ۹؟ این قسم کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای جدید در نتیجه رضایت خریدار می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریدار مشتاقانه برای بعضی اجتناب کرده اند این سرویس‌ها کدام ممکن است همراه خود ماهیت مسکن خصوصی – کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید Life Style وی انطباق دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند آن به هیچ وجه آنها را حساس نکرده بود کارمزد می‌پردازد اینها جایگزین‌های زیادی را در اختیار همه ما قرار می‌دهند.

*در محور آخر اجتناب کرده اند خریدار کنار می‌شویم ممکن است در امتداد طرف موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پی‌اس‌پی هستید لطفاً به هم‌افزایی اصولاً بپردازید.

سیفی: خاص کردید کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند چرخه خدمتی کدام ممکن است به مشتریان حاضر می‌شود موسسه مالی‌ها هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش تولید دیگری سامانه‌های بین‌بانکی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی هم سامانه‌هایی هستند کدام ممکن است در اختیار موسسه مالی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان حاضر می‌کنند.  اگر قرار باشد خدمت همراه خود استاندارد حاضر شود همه اینها باید همراه خود یکدیگر همکاری داشته باشند؛ وقتی در حوزه شتاب ادعا به سرویسی به مردمان حاضر شود من می خواهم اجتناب کرده اند خودپرداز فعلی در جاده می‌گویم کدام ممکن است ادعا به تراکنش آن به مبادله مقوا موسسه مالی پذیرنده  برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مبادله مقوا نیز  به شتاب می‌رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شتاب به موسسه مالی تولید دیگری می‌رود. در همین جا قطعاً ما همراه خود تعدادی از موسسه مالی مواجهیم کدام ممکن است اگر هریک کارشان را مناسب انجام ندهند ، سرویس خوشایند حاضر نمی‌شود. متعاقباً آمادگی آنها (موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های PSP ) فوق العاده حیاتی است. سیستم مختلط، سیستمی نیست کدام ممکن است ساده شتاب توسط خودم حضور داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است سرویس اکتسابی کنید؛ اگر دقت کنید در صحبت من می خواهم اجتناب کرده اند تجهیزات خودپرداز پذیرنده  به همان اندازه انتهای پای کربنکینگ موسسه مالی صادرکننده ، ۴ الی ۵ سامانه در هم تنیده هستند. هر کدام اجتناب کرده اند این سامانه‌ها هم به فراخور موسسه مالی، پیمانکار شخصی را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانکار خوب سانی هم ندارند.

آنچه {در این} میان پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد را تضمین می‌تنبل به همان اندازه مردمان مناسب سرویس اکتسابی کنند تعدادی از مسئله است؛ یکی اجتناب کرده اند اجزا اینجا است کدام ممکن است پروتکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قواعد فنی را چگونه چیده‌اید؟ دوم اینکه ابتدا به همان اندازه انتهای استراتژی را چگونه چیدمان کرده‌اید کدام ممکن است استاندارد را تضمین تنبل؟ سوم اینکه چگونه بر آن نظارت دارید؟ مثلاً موسسه مالی مرکزی با توجه به شتاب {هر روز} وضعیت موسسه مالی‌ها را رصد می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اجتناب کرده اند مقیاس‌ای افول تنبل او را جریمه پولی می‌تنبل. این را در انتهای {هر ماه} شمسی به موسسه مالی گفتن می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مبالغ بستانکار ریالی آن کسر می‌تنبل؛ یعنی از برخی از معانی آن را جریمه می‌تنبل؛ حتی آن را در بولتن‌های شخصی می‌آورد؛ متعاقباً ممکن است شناخته شده به عنوان موسسه مالی کدام ممکن است ریسک مشهور مهم‌ترین ریسک ممکن است محسوب می‌شود حتماً امتحان شده می‌کنید به همان اندازه استاندارد خوبی داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتماً در کمیت تراکنش‌های بالا سرویس بدهید.

ممکن است می‌گویید ۷ در ۲۴ ولی من می خواهم می‌گویم ۲۴ در ۶۰ یعنی معتقدم سامانه ها باید برای هر دقیقه سرویس مناسب را  حاضر دهند. فضای ما از هفت در ۲۴ رفتن کرده است فضای ما به ۲۴ در ۶۰ رسیده است؛ اگر کاری کدام ممکن است انجام می‌دهید {در این} مرحله ببینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای هر خوب دقیقه آن این سیستم داشته باشید مرحله کیفی‌ای کدام ممکن است به مردمان حاضر می‌کنید خوشایند {خواهد بود}

*خواه یا نه اگر بانکی اولیه باشد الهام بخش می‌شود؟

سیفی: قبلاً این الهام بخش وجود داشت؛ با این حال هم اکنون باید طبق پوشش‌های اداره نظام‌های صنوبر موسسه مالی مرکزی استاندارد بالا جزو وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجبارهای سامانه های بانکی است؛ متعاقباً خودکار‌وار موسسه مالی مجبور است برای پایداری اوضاع شخصی شبیه به‌گونه کدام ممکن است ما به پایداری سامانه در نظر گرفته شده می‌کنیم او هم به پایداری سیستم‌هایش در نظر گرفته شده تنبل. اجتناب کرده اند خوب طرف دانستن درباره کربنکینگ شخصی در نظر گرفته شده تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مکانی دیگر به سوییچ مقوا شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت‌هایش در نظر گرفته شده تنبل همراه خود نتایجی کدام ممکن است هم اکنون می‌بینیم انصافاً موسسه مالی‌ها {در این} بخش زحمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش‌های زیادی را صرف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج کیفی خوبی گرفته‌اند.

*متعاقباً این بایدها هست؛ ولی چطور {به یکدیگر} کمک می‌کنید به همان اندازه این بایدها به تعیین کنید بهتری محقق شوند؟

سیفی: نکته مهم همین‌جاست کدام ممکن است چقدر {به یکدیگر} کمک می‌کنیم؟ ما خیلی مواقع اجتناب کرده اند کانال موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره نظام‌های صنوبر مشکلات موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادله مقوا‌ها را به آنها گفتن می‌کنیم؛ اگر خوب مقدار حادتر باشد آنها را به دوره ها فنی دعوت می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود عدد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقم به موسسه مالی‌ها می‌گوییم کدام ممکن است مبادله ممکن است درست در این لحظه دچار این امتیازات است.

این توسعه اجتناب کرده اند سال‌های قبلی تاکنون به صورت مستمر یکپارچه داشته است؛ در واقع امروزه جنس این مشکلات کمتر شده است. مورد نیاز به اشاره کردن است نمایندگی ارائه دهندگان همواره تمام امتحان شده خودرا انجام می‌دهد به همان اندازه در کنار جامعه بانکی باشد. امسال یکی اجتناب کرده اند موسسه مالی‌های عظیم ملت کدام ممکن است استراتژی سوئیچ اجتناب کرده اند سامانه قدیم به سامانه جدید شخصی را سپری می‌کرد در مواقعی دچار مشکلاتی ‌شد (انصافاًً خالص است)؛ همکاران عملیات در پایان  توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسوزانه کمک کردند به همان اندازه این سوئیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مسائل در کمترین زمان انجام شود. به معنای واقعی کلمه هستند وظیفه کاری نمایندگی ارائه دهندگان است کدام ممکن است به موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های حوزه صنوبر کمک تنبل به همان اندازه سرویس بهتری تحمیل شود. مثال‌های عکس هم موجود است. اگر برای تراکنش ممکن است اتفاقی بیفتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است دچار مغایرت پولی شوید اصلاً دغدغه خاطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت ندارید کافی است کدام ممکن است ۴۸ ساعت تحمل کنید به همان اندازه به تعیین کنید روتین‌ این سامانه توسعه تراکنش را تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را استخراج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ را برای شما ممکن است اصلاح  ‌تنبل.

*اگر در ترکیبی‌بندی صحبت‌تان نکته‌ای دارید خاص کنید.

سیفی: در ترکیبی‌بندی صحبت‌هایم تأکید می‌کنم ممکن است می‌گویید ۷ در ۲۴ ولی من می خواهم می‌گویم ۲۴ در ۶۰ یعنی معتقدم سامانه ها باید برای هر دقیقه سرویس مناسب را  حاضر دهند. فضای ما از هفت در ۲۴ رفتن کرده است فضای ما به ۲۴ در ۶۰ رسیده است؛ اگر کاری کدام ممکن است انجام می‌دهید {در این} مرحله ببینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای هر خوب دقیقه آن این سیستم داشته باشید مرحله کیفی‌ای کدام ممکن است به مردمان حاضر می‌کنید خوشایند {خواهد بود}.

جلیلی: مواردی کدام ممکن است آقای سیفی خاص کردند انصافاًً مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتبط به سامانه‌های حاکمیتی است کدام ممکن است مرکزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هسته آنها در نمایندگی ارائه دهندگان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه موسسه مالی‌ها ادعا به همراه خود این سامانه‌ها ارتباط داشته باشند. نکته‌ای کدام ممکن است ناسالم نیست به آن است ردیابی کنم اینجا است کدام ممکن است نمایندگی ارائه دهندگان استراتژی بررسی موسسه مالی‌هایی را کدام ممکن است ادعا به همراه خود این سامانه‌ها ارتباط برقرار کنند انجام می‌دهد؛ یعنی مدیریت استاندارد سیستم‌های نمایندگی ارائه دهندگان انفورماتیک هر دو به عبارتی آزمون نمایندگی ارائه دهندگان انفورماتیک همراه خود آن بانکی کدام ممکن است ادعا به به سامانه حاکمیتی ارتباط داشته باشد بررسی‌های مربوطه را انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تأیید مناسب فرایند بررسی همراه خود مجوز موسسه مالی مرکزی موسسه مالی مشخص شده به سامانه حاکمیتی متصل می‌شود.

تصور کنید؛ مثلاً سامانه شتاب مدل جدیدی را پرانرژی تنبل. برای پیوستن موسسه مالی‌ها به این مدل جدید باید بررسی‌های مرتبط همراه خود گروه‌های بررسی نمایندگی ارائه دهندگان انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تعمیر مشکلات فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت اجتناب کرده اند صحت انجام کار موسسه مالی مذکور مجوز ارجاع به مدل جدید را اکتسابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} صورت است کدام ممکن است آن موسسه مالی حرفه ای است کدام ممکن است به این سامانه متصل شود. ممکن است می‌توانید این موضوع را به کل سامانه‌های حاکمیتیِ مستقر در نمایندگی ارائه دهندگان انفورماتیک مثل چکاوک، پیچک را انتخاب کنید و انتخاب کنید … تسری دهید. دوستان همه این چیزها را چک می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی بررسی آنها به پایان رسید حرفه ای هستند کدام ممکن است به سیستم عملیاتی متصل شوند.

مهاجرت به EMV تنها نمی‌تواند توسط خوب هر دو تعدادی از موسسه مالی انجام شود، این موضوع فرا بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساختی است کدام ممکن است بخش مهمی اجتناب کرده اند آن باید توسط نهاد حاکمیتی یعنی موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازوی اجرایی آن یعنی نمایندگی ارائه دهندگان انفورماتیک انجام شود هر دو سرویس سیگنال‌گذاری (Tokenization) اینها در مرحله خوب موسسه مالی نیست؛ اما علاوه بر این نمایندگی ارائه دهندگان آنها را تحمیل می‌تنبل

*۲ بخش موجود است؛ یکی زیرساخت روی حیله و تزویر‌افزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس ناخوشایند‌افزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است زیرساخت روی حیله و تزویر‌افزاری آن را بر عهده دارید.

جلیلی: مجموعه زیر مونتاژ‌های روی حیله و تزویر‌افزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین‌طور ناخوشایند‌افزار برای هسته سامانه‌های حاکمیتی در نمایندگی ارائه دهندگان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی‌های در سرتاسر ملت همراه خود این مجموعه‌ها در ارتباط هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به‌طوری کدام ممکن است قبلاً عنوان شد در گذشته اجتناب کرده اند پیوستن موسسه مالی‌ها به این سامانه‌ها باید فرایند بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین استاندارد نسخه رشد‌یافته سمت موسسه مالی، همراه خود همکاری مدیریت استاندارد نمایندگی ارائه دهندگان انفورماتیک تأیید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز پیوستن به سامانه حاکمیتی اکتسابی شود.

*به معنای واقعی کلمه هستند همراه خود خوب پیکره به تماس گرفتن اکوسیستم بانکداری برای ادغام کردن همه ذی‌نفعان مواجهیم کدام ممکن است نمایندگی ارائه دهندگان باید {در این} زنجیره خدمت جاری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش‌های تولید دیگری پیکره‌ باید مدام همراه خود هم در اظهار داشت‌وگو باشند.

جلیلی: دقیقاً مناسب است این همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم باید وجود داشته باشد در هر مورد دیگر این پیوستن میسر نمی‌شود؛ چون محیطی کدام ممکن است بررسی نشده است نمی‌تواند عملیاتی شود.

*اگر در ترکیبی‌بندی صحبت‌های‌تان نکته‌ای دارید خاص کنید.

جلیلی: از هر لحاظ سامانه‌هایی کدام ممکن است در نمایندگی ارائه دهندگان وجود دارند حاصل زحمات همکاران در مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونت‌های مختلف است ما تفاوتی بین عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران همه وقت برای راهبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حراست اجتناب کرده اند سامانه‌ها حضور پرانرژی دارند. سامانه‌ها به صورت دوم‌ای پایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رصد می‌شوند به این امید کدام ممکن است در پایان خوب سرویس صحیح به مردمان حاضر شود.

*آقای آیت کاشف هم تعیین کنید گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث ایمنی نهادسازی هم {اتفاق افتاد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این چیزها چقدر به آنچه دنبال آن بودید کمک کرد.

آیت: با توجه به میزان اهمیت به هم پیوستگی در بحث ایمنی، تصور کنید کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند مبادله‌های یکی اجتناب کرده اند موسسه مالی‌ها ضرر امنیتی داشته باشد قطعاً دانش مقوا‌ها مشتریان سایر موسسه مالی‌ها اجتناب کرده اند آن مبادله رفتن می‌تنبل هر دو اینکه خوب درگاه هر دو خوب اپلیکیشن صنوبر فراموش تنبل کدام ممکن است اجتناب کرده اند CAPTCHA هر دو سایر مدیریت‌های امنیتی استفاده تنبل در همین جا خوب نفر می‌تواند رباتی بگذارد کدام ممکن است شماره مقوا‌ها را همراه خود رمز نادرست تکرار تنبل به این انجمن کل مقوا‌های را ظرف تعدادی از ساعت بلاک تنبل این آرم می‌دهد کدام ممکن است به هم‌پیوستگی اهمیت متعدد دارد جاری چطور باید آنها را مدیریت کنیم؟ ما {در این} مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بحث الزامات به موسسه مالی مرکزی مراجعه به می‌دهیم به همان اندازه این سرویس را {در این} درگاه حاضر دهد؛ اگر بخواهیم به سوئیچ وجه ۲ وجهی کدام ممکن است طی آن شماره مقوا‌های مختلف می‌توانند اجتناب کرده اند درگاه‌های مختلف رفتن کنند مجوز دهیم باید چه الزاماتی رعایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در لایه الزامات سعی می‌کنیم مدیریت کنیم. در لایه نظارتی، نمایندگی‌هایی مشابه با کاشف تعیین کنید گرفته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیراً ادعا به تمام اپلیکیشن‌های حوزه بانکی ممیزی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز حاضر شود.

بحث بعدی وظیفه نمایندگی ارائه دهندگان انفورماتیک است کدام ممکن است خوب سری سرویس‌های امنیتی را به شبکه بانکی حاضر می‌دهد؛ مهاجرت به EMV تنها نمی‌تواند توسط خوب هر دو تعدادی از موسسه مالی انجام شود، این موضوع فرا بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساختی است کدام ممکن است بخش مهمی اجتناب کرده اند آن باید توسط نهاد حاکمیتی یعنی موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازوی اجرایی آن یعنی نمایندگی ارائه دهندگان انفورماتیک انجام شود هر دو سرویس سیگنال‌گذاری (Tokenization) اینها در مرحله خوب موسسه مالی نیست؛ اما علاوه بر این نمایندگی ارائه دهندگان آنها را تحمیل می‌تنبل.

*چقدر به موسسه مالی‌ها هر دو پی‌اس‌پی‌ها مراجعه به می‌دهید؟

آیت: خوب موضوع مراجعه به است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است ما سامانه‌ای تحمیل می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه موظف هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن سامانه امنیتی همراه خود پروتکل‌های امنیتی استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً {در این} مرحله است کدام ممکن است ایمنی به طور مؤثر پیاده‌سازی می‌شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرنه همراه خود الزامات نمی‌توان ایمنی را در مرحله جذاب تحمیل کرد. در سامانه کهربا کدام ممکن است خوب مثال عینی است معمول EMV مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار بود مقوا روی سلول بنشیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً تمام همکاران ما عمیق آن معمول را کدام ممکن است خیلی پیچیده است به شبکه بانکی آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید SDK در اختیار آنها قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام نگرانی ها را آموزش دادند هر دو تحمیل زیرساخت PKI کدام ممکن است توسط سامانه تصویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ‌هامون همراه خود تمام عناصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملزومات را‌ه‌اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت استفاده اجتناب کرده اند این زیرساخت قابلیت‌های امنیتی سامانه‌ها بروز خواهد بود.

*به معنای واقعی کلمه هستند توافق مورد نیاز را کدام ممکن است پیکره ایمنی می‌نامیم موجود است؟

آیت: مطمئنا مناسب است. هم در قالب کارگروه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلساتی کدام ممکن است برگزار می‌کنیم توافق تحمیل می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات تدوین می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی به شخصی سرویسی کدام ممکن است تحمیل می‌شود رعایت پروتکل‌های آن سرویس ایمنی جذاب تحمیل می‌شود.

*آقای دکتر کریم‌زادگان ممکن است هم با توجه به هم‌افزایی در مرحله b2b را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همراه خود موسسه مالی‌ها برای حاضر سرویس بیشتر نظرتان را خاص کنید.

کریم‌زادگان: اجازه دهید اجتناب کرده اند منظر عکس به سؤال‌تان پاسخ دهم؛ درست در این لحظه بعضی اجتناب کرده اند سرویس‌ها راه افتادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای استاندارد را برچیدند؛ مثلاً اسنپ تحمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام جابه‌جایی مسافر در شهر را برچید به معنای واقعی کلمه هستند وقتی سرویس‌های محل قرارگیری‌مبنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر دیجیتال جدا یکدیگر قرار گرفتند اسنپ به ۱ مانکن کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار سودآور تغییر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط نجومی کرد.

درست در این لحظه ترکیبی‌بندی دوستان در پیش آگهی جایگزین‌ها حوزه جدید عکس هم هست؛ امکان احراز رسیدگی مکانی انسان‌ها «اینکه من می خواهم مکان مسکن می‌کنم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه‌ای کدام ممکن است توانایی داشته باشد آن را تأیید تنبل. سازمانی مثل گزارش احوال وظیفه ارائه کدپستی را دارد؛ ولی به شبیه به دلیل برای کدام ممکن است کد پستیِ پایین مقوا سراسری به راحتی در دسترس است نیست اثربخشی مورد نیاز را نخواهد داشت. این توالت در امتداد طرف سایر حلقه‌ها به بیزینس‌های جدیدی تغییر می‌شود کدام ممکن است می‌تواند در نوع شخصی اسنپ جدید دسترس در بازار باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد ایجاد یونیکورن‌های جدید در صنعت بانکداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر باشیم. وقتی مشتریان ممکن است فارغ اجتناب کرده اند رفتارهای پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش‌کردشان بدانند کدام ممکن است عصر‌ها مکان می‌خوابند هر دو موسسه مالی‌ها در تصمیم گیری رسیدگی شعب شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخودپردازها در تصمیم گیری محل قرارگیری استقرارشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … آگاه باشند هر دو گوگل در نقشه تهران می‌تواند آرم دهد کدام ممکن است کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای مختلف در کجای تهران قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید …، این سرویس می‌تواند به گوگل فروخته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی اجتناب کرده اند کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای تولید دیگری می‌توانند تعیین کنید بگیرند. این یکی اجتناب کرده اند حلقه‌های خوب ارزش افزوده‌ای است کدام ممکن است نمایندگی ارائه دهندگان روی آن سرمایه‌گذاری کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می‌تنبل در گام اول رسیدگی‌های به راحتی در دسترس است محل مسکن مشتریان بانکی را در پایگاه داده CIF لحاظ کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کاهش ریسک بدهکاران بانکی در فرایندهای اعتبارسنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین راهبرد تولید دیگری به کار گرفته می‌شود.

*در ترکیبی‌بندی اگر نکته‌ای دارید خاص کنید.

کریم‌زادگان: دگردیسی‌های متعدد در پیش داریم؛ کارهایی کدام ممکن است ما می‌کنیم در بخش داده است؛ یعنی جستجو در راهکارهایی قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس مدیریت نهاد ناظر بانکی برای اداره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل داده‌های بانکی برای ۲ منظور پیشگیری اجتناب کرده اند تخلفات بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تحمیل نفع عامه در قالب تحمیل کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار‌های خوب ارزش افزوده‌ می‌باشیم.

*آقای روشن‌نژاد ممکن است در انتهای بخش پایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار را بر عهده دارید ممکن است هم‌افزایی موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ارائه دهندگان را چگونه تعیین مقدار می‌کنید؟

روشن‌نژاد: دوستان به همه رهنمودها ردیابی کردند ساده به ۱ نکته ردیابی می‌کنم؛ اگر در ساعات شلوغ اجتناب کرده اند پیاده‌روهای میدان انقلاب رفتن کنید نمی‌توانید آرام‌تر اجتناب کرده اند دیگران حرکت کنید. خیلی شبیه این نمونه سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد سرویس‌های بانکی فعلی در ملت است کدام ممکن است براساس آن دسته اجتناب کرده اند سرویس‌های نمایندگی ارائه دهندگان انفورماتیک تصمیم گیری می‌شود کدام ممکن است {در این} نمایندگی به سرویس‌های حاکمیتی موسوم است؛ اگر کسی در پیاده‌رو تنه خورد چه می‌شود؟ شبیه به‌طور کدام ممکن است آقای سیفی خاص کردند به او داده‌های مفصل حاضر می‌دهیم به همان اندازه بداند ضرر اجتناب کرده اند مکان نشأت می‌گیرد. به معنای واقعی کلمه هستند طی دوره ها مفصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سطوح مختلف، مدیریتی به همان اندازه کارشناسی، کمک می‌کنیم به همان اندازه ضرر مرتفع شود این الگوی‌ای اجتناب کرده اند آن سینرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم‌افزایی مشخص شده شماست.