بازگشت یکی اجتناب کرده اند مشهورترین گروه های موسیقی بعد اجتناب کرده اند ۳۰ سال


گروه ترجیح انگلیسی پینک فلوید پس اجتناب کرده اند نزدیک به ۳۰ سال اولین موسیقی شخصی را در حمایت اجتناب کرده اند مردمان اوکراین آشکار کرد.

به گزارش گاردین، گروه موزیک ویدیوی جدیدی را برای موسیقی جدید شخصی «Hey Hey Rise Up» در صفحه مناسب یوتیوب شخصی همراه خود حضور دیوید گیلمور آشکار کرد. گیتاریست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواننده نیک میسون در عملکرد دارمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آندری خلیونوک اجتناب کرده اند گروه ترجیح اوکراینی بوم باکس.

راجر واترز، خواننده، ترانه سرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیتاریست بریتانیایی کدام ممکن است در سال ۱۹۸۵ پیک فلوید را توقف کرد، برای چندین دهه همراه خود گروه متحد نشد.

این قطعه موسیقی برای دانلود در دنیای آنلاین ما {قرار داده شده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی عواید آن صرف حمایت اجتناب کرده اند مردمان اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق بشردوستانه اوکراین می تواند.

فیلم «هی هی بلند شو» کدام ممکن است در وب های اجتماعی کف دست به کف دست شد، همراه خود این پیام تحریک کردن تبدیل می شود کدام ممکن است «آندری خلیونوک» در جاری نوک دادن به گشت و گذار اجرای زنده های آمریکا برای ادای احترام به اوکراین برای حفاظت اجتناب کرده اند کشورش در مبارزه همراه خود روسیه است.

دیوید گیلمور در صفحه مناسب توییتر پینک فلوید نوشت:

ما نیز مشابه متعدد تولید دیگری نسبت به کشوری بی طرفانه، صلح‌آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دموکراتیک بافت شوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی کرده‌ایم.»

پینک فلوید در سال ۱۹۶۵ توسط سید بارت، نیک میسون، راجر واترز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریچارد رایت در لندن تشکیل شد. گیلمور در سال ۱۹۶۷ کار همراه خود گروه را تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه سال در گذشته اجتناب کرده اند آن، برت {به دلیل} وخامت شرایط جسمانی گروه را توقف کرده بود.

پینک فلوید بعدها به یکی اجتناب کرده اند ترجیح ترین تیم ها تغییر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن نقطه ۲۰۰ میلیون آلبوم {در سراسر} جهان فروخت. «سمت تاریک ماه»، «دیوار» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «کاش همین جا بودی» اجتناب کرده اند معروف ترین آلبوم های پینک فلوید هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند تاثیرگذارترین آلبوم های راک قرن بیستم هستند.

بر ایده گزارش گروه ملل متحد، در حمله روسیه به اوکراین کف دست کم ۱۶۱۱ غیرنظامی کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۲۷ غیرنظامی زخمی شدند. بیش اجتناب کرده اند ۴.۳ میلیون اوکراینی نیز به کشورهای تولید دیگری گریخته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده ها میلیون نفر اجتناب کرده اند آنها اخیرا بی خانمان شدند.