بازی های رزمی، پرطرفدارترین منطقه ها در خاص بانوان قمی


اجزا زیادی معادل اجتماعی، باکلاس، خانوادگی و … موجود است کدام ممکن است اشخاص حقیقی را به بازی، آثار هنری هر دو حرفه کنجکاوی مند می تنبل. بعد از همه در بازی، موفقیت ورزشکاران در مسابقات جهانی نیز عملکرد مهمی در تحمیل کنجکاوی در بین بچه ها و جوانان دارد. حتی حضور پر رنگ بانوان در مسابقات در سراسر جهان و سوسو زدن آنها باعث شد به همان اندازه محله دختران و خانوار ها به بازی ماهر کنجکاوی مند شوند.

در سال های فعلی همراه خود افزایش حضور بانوان در بازی های رزمی در مسابقات جهانی، کنجکاوی زنان به این بازی فوق العاده مرتفع است و حتی برخی اجتناب کرده اند خانوار هایی کدام ممکن است دیدگاه مثبتی به بازی های رزمی نداشتند، بازی های رزمی را خشونت آمیز و صحیح برای بازی های رزمی می دانستند. دختران. آنها تذکر شخصی را اصلاح ندادند.

دکتر محمد گلشن رئیس شورای پزشکی ورزشی قم در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خصوص انواع بازی های قم اظهار کرد: به همان اندازه بالا سال ۱۴۰۰ انواع ورزشکاران زن در قم به انواع ورزشکاران استان قم بود. ۱۳۷۶۱.

وی یکپارچه داد: ووشو عالی هزار و ۵۲۹ تن، کاراته ۹۸۴ تن، تکواندو هزار و ۳۶۱ تن و بازی های رزمی ۴۷۷ تن است کدام ممکن است در نیمه بانوان بازی ساماندهی شد.

رئیس شورای پزشکی ورزشی قم تصریح کرد: این آمار آرم می دهد ووشو و تکواندو جزو منطقه های رزمی پرطرفدار در بین بانوان قمی است.

با بیرون شک سوسو زدن خواهران المنصوریات الووشو و کسب مدال برنز المپیک برای کیمیا علیزاده در حضور و کنجکاوی بانوان به این دو منطقه بی تاثیر نبوده است کدام ممکن است آرم می دهد کنجکاوی و حمایت ورزشکاران ماهر ممکن است عملکرد مهمی را ایفا تنبل. عملکرد در توسل به اصولاً بچه ها افراد برای بازی

کاراته، تکواندو و ووشو سه آثار هنری رزمی هستند کدام ممکن است در بین افراد فوق العاده شناسایی شده است هستند و {افرادی که} توجه بیشتری نسبت به فیزیک و استعدادهای شخصی دارند بیشتر می توانند آن ها را درک کنند.

تکواندو عالی آثار هنری رزمی در کره است کدام ممکن است بر توانایی ضربات پا تاکید دارد و ضربات بازو عملکرد کمتری در مبارزات آن دارد.

کاراته عالی بازی ژاپنی است کدام ممکن است در آن ضربات همراه خود کمتر از توانایی و سرعت به طرف حریف وارد تبدیل می شود و به ۲ دسته فرآیند های کنترلی و سبک وزن آزاد (غیر کنترلی) جدا کردن تبدیل می شود کدام ممکن است ورزشکاران در دو نیمه کمیته (نبرد) و کاتا (کاتا) کار می کنند. اجرای شکل).

ووشو نیز عالی بازی زبان چینی است کدام ممکن است به ۲ دسته ساندا (نبرد) و تالو (انجام همراه خود سلاح‌های جنگی باستانی) جدا کردن می‌شود، و جوجیتسو نیز بر حفاظت خصوصی تأکید دارد. از {در این} آثار هنری رزمی استراتژی های مختلفی معادل قفل مفاصل، خفگی، پرتاب، دفن و حمله آموزش داده تبدیل می شود.

انتهای پیام