بانک صادرات ایران کمک هزینه رفاهی بازنشستگان را افزایش داد


با تصویب هیئت مدیره بانک؛

با تصویب هیات مدیره بانک و برای حمایت از معیشت این دسته از کارکنان، کمک هزینه برخی از کارکنان بهزیستی بازنشسته بانک ایران ۳ میلیون ریال افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، کمک هزینه غذا و هزینه ایاب و ذهاب بازنشستگان بانک صادرات ایران در روز چهارشنبه نهم تیرماه سال جاری با مبلغ جدید پرداخت شد.

با تصویب هیات مدیره بانک صادرات ایران کمک هزینه خواربار به بازنشستگان به صورت فصلی و چهار بار در سال به جای دو تا شش ماه پرداخت می شود.

بر این اساس ۲۵ میلیون ریال هزینه خوراک بهاره به حساب کارکنان بازنشسته بانک صادرات ایران واریز شد.

همچنین ۱۰ میلیون ریال کمک هزینه سفر به حساب بازنشستگان بانک صادرات ایران واریز شد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!