برای بهبود و توسعه مهارت های فنی و تخصصی روسای شعب، آموزش اولویت کلیدی خواهد بود


کریم میرزاخانی مدیر مرکز تحصیلات و تحقیق بانک توسعه تعاون تحت عنوان برگزاری دوره آموزشی اصول انعقاد قرارداد تسهیلات برای روسا مردم استان تهران گفت: رویکرد آموزشی بانک توسعه تعاون اصلاحات در سال ۱۴۰۱ و توسعه صلاحیت فنی و تخصص همکاران مردم اراده و بنابراین، تحصیلات مالکان مردم در نیمه اول امسال در اولویت قرار گرفته است.
مدیر مرکز دکتر تحصیلات و تحقیق در مورد برنامه تحصیلات مالکان مردم اضافه توسعه برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های آموزشی مشترک و شاخه محور با حمایت ستادی و واحدهای مدیریتی خاص. مردم استان ها هستند. در این راستا تلاش شده است تا نیازهای آموزشی کارکنان به ویژه همکاران تامین شود مردم در کنار استفاده از مربیان خبره و ماهر در بانک ها و سیستم های بانکی، مربیان باید در زمینه های خاصی مانند تنوع روش های آموزشی، ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات اسنادی آموزش ببینند.
میرزا خانی افزود: اذعان به نیازهای آموزشی و دغدغه های مدیران مردم بکارگیری مجریان آموزشی در دوره های آموزشی برای بومی سازی و اجرای دوره های آموزشی با سازوکارهای مناسب و موثر برای همفکری با مدیران استانی در طراحی و اجرای برنامه و تاکید بر آموزش و انتقال یادگیری به محیط کار مورد توجه قرار گرفت.
مدیر مرکز دکتر تحصیلات و تحقیق دروس معارف سال ۱۴۰۱ مردم وی افزود: تحلیل صورت های مالی، قراردادهای تسهیلات بانکی، راهکارهای پولشویی و مبارزه با پولشویی، اوراق بدهی بومی-ریالی، تسهیلات خرید بدهی، بازاریابی و توسعه فروش، مسائل نظارتی و تخلفات بازرسی-اداری، مسائل اعتباری و نیازسنجی اعتباری، آشنایی با روند عملیات ارزی، آموزش مدرس/مربی (اعتبار اسنادی داخلی – ریالی و ضمانت نامه بانکی)، بانکداری بین المللی و معوق و وصول. اردبیل، اصفهان، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، واحد مرکزی مستقل، فارس، قزوین، چهارمحال و بختیاری، قم ، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد و ادامه دارد.
حسن عشقی، رئیس اداره کل تحصیلات بانک توسعه تعاون در مورد آموزش روسا مردم استان تهران توضیح داد: دوره آموزشی به عنوان کارگاه عملیاتی و عملی برای جامعه هدف روسا مردم دکتر یکی از مدرسین مجرب نظام بانکی در زمینه تئوری تنظیم و مدیریت قراردادهای تسهیلات در استان تهران. با تدریس حاجی نژاد تدوین و تنظیم شد. وی گفت: برنامه مذکور برای سطح کشور و برای همه روسای جمهور برنامه ریزی شده است مردم به عنوان کارگاه ویژه و در محل مدیریت مردم در استان و در مرحله اول در استان البرز و پس از استقبال خوب در استان تهران و پس از دریافت بازخورد برنامه نهایی در سطح کل بانک تصمیم گیری می شود. عمل خواهد کرد.
رئیس اداره کل تحصیلات بانک توسعه تعاون قدردانی از زحمات و حمایت های مدیران و روسای استان مردم وی در تدوین و اجرای برنامه های آموزشی را پایه اصلی دانست تحصیلات نیازهای پیش بینی شده رشته ها مردم بانک انتظارات و علاقه مدیران استانی را دارد و در حد توان تلاش کرده است تحصیلات باید با توجه به شرایط بومیان و هر استان انجام شود.