برگزاری جشنواره سراسری تئاتر فتح خرمشهر نیازمند حمایت پولی است – تئاتر اینترنت


خرمشهر- در نشست ستاد بزرگداشت آزاد سازی خرمشهر بر لزوم همکاری وزارت ارشاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان آزاد اروند برای برگزاری جشنواره تئاتر فتح خرمشهر تاکید شد.

به گزارش تئاتر اینترنت، «غیر معمول عمیدزاده» فرماندار خرمشهر بعد اجتناب کرده اند ظهر در امروز یکشنبه در نشست ستاد بزرگداشت آزاد سازی خرمشهر همراه خود تاکید بر اینکه مسئولان مورد توجه قرار گرفت سراسری به خرمشهر داشته باشند، ذکر شد: به برگزاری جشنواره از دوام فتح خرمشهر باید مورد توجه قرار گرفت سراسری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این جشنواره همراه خود اعتبارات شهرستانی قابل برگزاری نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی تقاضا می‌شود کدام ممکن است برای انجام این امر نیز کارهای اساسی را این سیستم‌ریزی تدریجی.

مدیرکل بنیاد محافظت آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر ارزشهای حفاظت مقدس خوزستان {در این} نشست اظهار کرد: باید در آئین اختتامیه جشنواره تئاتر از دوام فتح خرمشهر {به دلیل} سراسری بودن جشنواره، شخصیت‌های کشوری دعوت شوند.

سرهنگ عبدالرضا حاجتی افزود: اجتناب کرده اند جهان آزاد اروند تقاضا می‌شود کدام ممکن است برای برگزاری جشنواره از دوام فتح خرمشهر امتحان شده تدریجی چرا کدام ممکن است فریاد خرمشهر فریاد مظلومیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پیش بینی موجود است در بخش سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت ارزش شود به همان اندازه محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثمره آن در بلند مدت دیده شود.

وی بر لزوم برگزاری شگفت انگیز این سیستم‌های سوم خرداد تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: جشن ویژه سوم خرداد در بخش‌های مختلف برگزار می‌شود کدام ممکن است در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی علاوه بر این حضور مسئولان کشوری باید اقتدار ایران در از دوام ۳۴ روزه خرمشهر نیز به حاضر گذاشته شود.

سرپرست کل اداره سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی جهان آزاد اروند {در این} نشست خاص کرد: امسال دبیرخانه جشنواره به عهده سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد خرمشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه جهان آزاد اروند است کدام ممکن است ۲ میلیارد ریال شهرت برای اجرای این جشنواره اختصاص داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تجهیزات‌های اجرایی تقاضا می‌شود به همان اندازه برای اجرای جشنواره از دوام فتح خرمشهر همکاری اجباری را داشته باشند.

رضا مردانی همراه خود خاص اینکه شیوع بیماری کرونا برگزاری این جشنواره را همراه خود وقفه‌ای ۲ ساله مواجه کرده بود، اجتناب کرده اند نمایندگی ۲۲ استان در این دوران اجتناب کرده اند جشنواره فتح خرمشهر خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار کرد: ستاد اجرایی این جشنواره ۶ ماه است کدام ممکن است کار شخصی را تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراخوان صادر کرد.