بهترین مکان برای خرید مکمل های ورزشی کجاست؟ : تغذیه


من طرفدار همه مواد تشکیل دهنده مکمل های موجود نیستم و مشتاقانه منتظر خرید عمده (کراتین ، بتا آلانین و غیره) بودم. متأسفانه به نظر می رسد که چند وب سایت بزرگ دارای مسائل جدی در زمینه کنترل کیفیت و تقلب هستند.

جی! آیا وب سایت های معتبری وجود دارد که مکمل های شخصی را به صورت عمده بفروشند؟

دیدگاهتان را بنویسید