به این توضیحات باید قید ورزشی همراه خود نیروی کار‌های اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقایی را زد!


در حالی کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند فوتبالدوستان آرزوی انجام ورزشی های دلپذیر همراه خود بهترین نیروی کار های جهان را دارند، تقویم شلوغ ماه های بلند مدت احتمال این دیدارها را به صفر رسانده است.

به گزارش صبح به نقل اجتناب کرده اند ایده سیاه، محتوای صحبت های اکثر اهالی فوتبال ایران اینجا است کدام ممکن است حضور سودآور در جام جهانی همراه خود هدف برگزاری ورزشی های دلپذیر همراه خود نیروی کار های خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم در سراسر جهان است با این حال این امکان به همان اندازه ابتدا موجود است. اجتناب کرده اند رقبا های جام حذفی تصور دنیا برای نیروی کار سراسری ایران دردسرساز است.

مهمترین زمان برگزاری ورزشی های دلپذیر به همان اندازه آغاز جام جهانی خرداد ماه است کدام ممکن است ۲ پنجره فیفا (برای ادغام کردن ۴ ورزشی) باز تبدیل می شود. با این حال نکته اینجاست کدام ممکن است اکثر حریفان اندیشه آل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل تعقیب آن نقطه نیروی کار سراسری ایران در قاره شخصی در مسابقات مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجمی حضور دارند.

* اروپا: احتمال منصفانه ورزشی دلپذیر برتر، نزدیک به صفر نسبت!

اولین روز فیفا در قاره بی تجربه اجتناب کرده اند ۳۰ ژوئن به همان اندازه ۱۴ ژوئن (۹ ژوئن به همان اندازه ۲۴ ژوئن) {خواهد بود}. تمام نیروی کار های اتحادیه اروپا در آن گذشته تاریخی در لیگ اروپا نمایندگی می کنند. شناخته شده به عنوان مثال نیروی کار سراسری انگلیس، رئیس ایران در جام جهانی، {در این} دیدارها ۴ ورزشی در روزهای ۱۴، ۱۷، ۲۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴ ژوئن برابر مجارستان، آلمان، ایتالیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه چیز دوباره مجارستان برگزار می تنبل.

تمامی نیروی کار های غول پیکر اتحادیه اروپا اجتناب کرده اند جمله فرانسه، کرواسی، اسپانیا، پرتغال، سوئیس، بلژیک، لهستان، هلند، ولز، لهستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در لیگ اروپا حضور دارند. جدا از این نیروی کار های مرحله B لیگ ملت ها برای ادغام کردن روسیه، رومانی، صربستان، سوئد، نروژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ نیروی کار تولید دیگری در گذشته تاریخی های اشاره کردن شده در مرحله دوم این مسابقات به انجام مسابقات می پردازند کدام ممکن است عملا غیر قابل تصور است. برای انجام منصفانه ورزشی دلپذیر مقابل حریف اتحادیه اروپا.

در ماه های جولای را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگوست کدام ممکن است مصادف همراه خود بقیه سفر تیمی، بازار نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقالات تابستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز فصل جدید است، روز فیفا {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین روز فیفا اجتناب کرده اند ۱۹ به همان اندازه ۲۷ سپتامبر {خواهد بود}. خبر ناسالم برای نیروی کار سراسری اینجا است کدام ممکن است در اطراف بعدی لیگ ملت های اروپا در گذشته تاریخی است. در مرحله A این پیکارها، نیروی کار های غول پیکر فوق در روزهای ۲۲، ۲۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴ سپتامبر راند ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲۵، ۲۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ سپتامبر راند ششم را برگزار خواهند کرد.

به معنای واقعی کلمه هستند نیروی کار سراسری ایران تنها در یکی اجتناب کرده اند روزهای ۱۹ هر دو ۲۰ سپتامبر (۲۸ هر دو ۲۹ شهریور) هر دو ۲۷ سپتامبر (۵ مهرماه) جایگزین دارد به همان اندازه همراه خود یکی اجتناب کرده اند نیروی کار های مطرح اتحادیه اروپا منصفانه ورزشی دلپذیر انجام دهد.

* آفریقا: فیفا در مسابقات مقدماتی نمایندگی می تنبل

قاره آفریقا طی روزهای بلند مدت در مسابقات مقدماتی جام ملت های آفریقا ۲۰۲۳ در فیفا نمایندگی خواهد کرد. به همان اندازه تحریک کردن جام جهانی، ۸ روز فیفا برای کشورهای آفریقایی باقی خواهد ماند کدام ممکن است ۶ روز آن برای راهیابی به جام ملت های قاره ای سپری تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملاً روزی برای ورزشی های دلپذیر {در این} قاره {وجود ندارد}.

تیم ملی به مصاف تیم های اروپایی و آفریقایی رفت.

احتمالاً ۴ ورزشی مناسب در ماه ژوئن برگزار احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان برگزاری ۲ ورزشی در سپتامبر (در گذشته اجتناب کرده اند جام جهانی) مبهم است.

* کونکاکاف: معضلی به تماس گرفتن محله ملل!

قاره های آمریکای شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکزی نیز در لیگ ملت های کونکاکاف به رقبا خواهند صنوبر. این مسابقات در اطراف دوم {خواهد بود} کدام ممکن است ۴۱ عضو کونکاکاف در آن نمایندگی خواهند کرد. ۴ راند اجتناب کرده اند این مبارزات از دو به همان اندازه ۱۴ ژوئن (۱۲ به همان اندازه ۲۴ ژوئن) برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف پنجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششم در مارس ۲۰۲۳ اجتناب کرده اند اوج گرفته تبدیل می شود.

کشورهایی مشابه با مکزیک، آمریکا، کانادا، کاستاریکا، جامائیکا، پاناما را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیفا در گذشته تاریخی دوم ژوئن در لیگ ملت‌های کونکاکاف به رقبا خواهند صنوبر.
در واقع شهریور فیفا زمان مناسبی برای انواع حریفان اجتناب کرده اند این قاره است. نیروی کار هایی مشابه با کانادا احتمال خوبی برای ورزشی همراه خود آنها دارند.

* آمریکای جنوبی: فرصتی برتر برای دیدار همراه خود برزیل هر دو آرژانتین

{در این} بین ساده کشورهای آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکای جنوبی این سیستم آزادی را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند در روزهای بلند مدت ورزشی های دلپذیر را در فیفا برای شخصی تدارک ببینند.
شایان اشاره کردن است دیدار نیروی کار های برزیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرژانتین در مرحله مقدماتی جام جهانی قابل دستیابی است در قطر برگزار شود به همان اندازه ورزشگاه لوسیل کدام ممکن است پیش فرض میزبان فینال جام جهانی باشد همراه خود حضور ۲ نیروی کار غول پیکر فوتبال افتتاح شود. .

حضور برزیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرژانتین در قطر شاید بهترین جایگزین فدراسیون فوتبال ایران باشد به همان اندازه همراه خود تحریک کردن رایزنی های شخصی همراه خود یکی اجتناب کرده اند این ۲ نیروی کار دیداری دلپذیر انجمن دهد. اگرچه امتحان کردن این سخت است، با این حال یکی اجتناب کرده اند معدود احتمال های نیروی کار سراسری برای انجام منصفانه ورزشی دلپذیر برتر است.

با اشاره به سایر نیروی کار های قاره نیز باید به این سیستم آنها مورد توجه قرار گرفت کرد. ظاهراً برخی اجتناب کرده اند نیروی کار‌های خوردن‌کننده برای ماه ژوئن در آمریکا کمپ می‌کنند، کدام ممکن است آنها را در اطراف اجتناب کرده اند دسترس قرار می‌دهد.

در روزهای بلند مدت فیفا ۹۰ نیروی کار اجتناب کرده اند ۲۱۱ نیروی کار در مسابقات مناسب نمایندگی خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکای جنوبی نیز نیروی کار ها در مسابقات شخصی نمایندگی خواهند کرد. کدام ممکن است نیروی کار ها به راحتی در دسترس است هستند. مورد {نمی تواند} خبر خوبی برای نیروی کار ایران باشد.

تیم ملی از بازی با تیم های اروپایی و آفریقایی منع شده است.

راه رفع

* در واقع راه عکس هم ممکن است جلوی فدراسیون فوتبال باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن برگزاری ورزشی های دلپذیر خارج اجتناب کرده اند روز فیفا است. بررسی کردن منصفانه حریف قادر مطلق در روزهای خارج اجتناب کرده اند فیفا قطعاًً کار دشواری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام منصفانه ورزشی تدارکاتی همراه خود تعدادی از نیروی کار مهم باشگاهی ممکن است یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب های جدول FA باشد.

* راه رفع تولید دیگری قابل دستیابی است توافق همراه خود فدراسیون فوتبال قطر برای برگزاری دومین ورزشی دلپذیر باشد. به این انجمن کشورهایی کدام ممکن است برای انجام دیداری دلپذیر همراه خود ایران راهی قطر می شوند، در دومین دیدار تدارکاتی شخصی به میدان می توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در صورت دعوت ۲ نیروی کار به این ملت، منصفانه ورزشی کراس کانتری همراه خود ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر انجام می دهند. همراه خود ملاحظه به اینکه لژیونرهای زیادی {در این} ملت موجود است، شاید کار نیروی کار سراسری دستی تر شود.

* از هر لحاظ برای نیروی کار سراسری پیچیدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی زیادی موجود است. شناخته شده به عنوان مثال اگر نیروی کار سراسری در خرداد ماه در ۴ ورزشی دلپذیر در فیفا ورزشی تنبل باید فضا را در تذکر گرفت. شاگردان اسکوچیچ اگر ورزشی اول را در تهران انجام دهند قابل دستیابی است برای ورزشی دوم به ملت عکس بروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث مسافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت برای ورزشی های سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم موجود است. (در واقع به نظر می رسد مانند است ۲ به همان اندازه سه ورزشی سراسری در خرداد ماه برگزار شود.)

** در هر صورت فدراسیون فوتبال این سیستم سختی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او باید سریعا نیروی کار سراسری شخصی را {برای شروع} اردوها کنار هم قرار دادن تنبل. ویژه به ویژه در خرداد ماه کدام ممکن است زمان برای تدارکات نیروی کار هایی مشابه با ماست کدام ممکن است ادامه دارد به تدارکات خاصی در نظر گرفته شده نکرده اند.

نیروی کار سراسری اکنون باید در یک روز واحد روز کار تنبل، این سیستم ریزی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت حضور در جام جهانی را درک تنبل. چیزی کدام ممکن است در فضای در امروز تاثیر چندانی ندارد.