به کتابفروشی «نشنی گنج» رسیدگزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)این کتاب توسط «فاطمه بهبهانی» و از نگاه «رضا قربین» پسر نوجوان خانواده ای قربانی نوشته شده است که علیرغم سن کمش به طور تصادفی از بمباران جان سالم به در برد. خانواده او مرتکب قتل می شوند، داستان را تعریف می کنند.

‘نشانیگونج’ مخاطب را به دهه شصت می برد و رضا را در حال و هوای آن روز همراهی می کند. این کتاب شامل ۱۱ فصل به یاد روزهای پایانی سال ۶۶ و بهار سال ۶۷ و آخرین ماه های جنگ و قربانیان افزایش حملات هوایی به شهر قم است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:
“خورشید وسط آسمان بود، رانندگان خسته لودرها را متوقف کردند و از آنها پایین آمدند. وقت نماز و نهار بود. صورت عمو گیج بود. بی قرار و نگران به نظر می رسید. صورتش آفتاب سوخته بود. خودش را پخش کرد. بیرون کنارم طوری که وقتی نشست یه مشت خاک بلند شد .صورتش رو برگردوندم خواستم کمی دلداریش بدم تا خستگی از بین بره دیدم تمام بدنش روی زمین پخش شد. مثل فرشی بود که زیرش گذاشته بودند
با خودم فکر کردم، چرا عمو اینقدر نگران یافتن گنج، عتیقه یا چند تکه کتانی من است؟ دقیقا دنبال چی بود؟”

کتاب «نشانیگونج» نوشته فاطمه بهبهانی در قالب داستانی برای نوجوانان به تازگی توسط انتشارات جمکران در ۹۵ صفحه و به قیمت ۴۰ هزار تومان منتشر شده است.