بورس اوراق بهادار تهران; میزبان علمای بزرگ مبتنی بر دانش کشور خواهد بود


محمدرضا شاه نظری معاون نظارت بر بورس اوراق بهادار تهران گفت: بورس تهران با بهره مندی از دیجیتالی شدن اقتصاد کشور و حضور شرکت های دانش بنیان این همایش را برگزار کرد.شرکت های دانش بنیان، بازار سرمایه. چشم انداز آینده “به موازات روز فناوری اطلاعات در ۲۲ جولای ۱۴۰۱.

به گزارش سایت خبرآنلاین، محمدرضا شاه نظری معاون نظارت بر بازار گفت: بورس تهران ظرفیت پذیرش شرکت های دانش بنیان و صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات را دارد و از پذیرش سهام این دسته از شرکت ها استقبال می کند. حضور این شرکت ها در بورس منجر به گسترش و تعمیق بازار سرمایه شده است که سهم این صنایع در کشورها ۳۰ درصد از ارزش کل بازار آنها است. همچنین سهم این صنایع پس از بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۸ افزایش یافته است. شه نظری علاوه بر اهمیت عرضه شرکت های دانش بنیان در بورس اوراق بهادار، همکاری با شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات در بورس تهران را مورد اشاره قرار داد. این صرافی همچنین خواستار توسعه یک سیستم نظارتی شده است. فعال بودن در حوزه فناوری اطلاعات باعث ارتقای سیستم نظارتی می شود و در سال های اخیر شاهد پیشرفت خوبی در این زمینه بوده ایم. با دیجیتالی شدن، تهران نظارت را آغاز کرده است. سامانه (سامانه نظارت جامع شرکت بورس) با همکاری و تعامل با شرکت های فناوری اطلاعات که از سامانه نظارت و اتصال آن به سایر سامانه ها بهره مند شده اند، با ارسال بیش از ۱۲۰۰ اخطاریه نظارت بر کارگزاران هوشمند را آغاز کرده است. حوزه. همچنین با بهبود مستمر نظام نظارتی، بورس تهران از تعامل با شرکت های دانش بنیان در حوزه نظارت هوشمند استقبال می کند.

بورس اوراق بهادار تهران
بورس اوراق بهادار تهران; میزبان علمای بزرگ مبتنی بر دانش کشور خواهد بود