بیایید دنیا را خراب نکنیمخبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) فرا رسیدن ۱۳ آبان، روز اخلاق و رحمت، فرصت مناسبی برای جلب توجه بزرگان شاعر و پیشوایان ادبیات ایران در این مقوله است.

شاهنامه اثری است با محوریت اخلاق، انسانیت، اخلاق و منش نیک انسانی و به راستی می‌توان گفت که پهلوانی در شاهنامه تنها سلاح‌های قوی و قوی نیست، بلکه در اندیشه، آزادی و نیکی نیز هست. که در ذات قهرمانان و شاهزادگان وجود دارد. در شاهنامه سرچشمه شکوه و عظمت ایران اسلحه و جنگ و دلاوری نیست، بلکه آزادی و رحمت و حکمت و علم و حقیقت و شکوه اخلاقی است، به همین دلیل می توان گفت که این شاهنامه متفاوت است. از همه حماسه های جهان و بزرگترین حماسه عالم اخلاق است. در هیچ حماسه‌ای در جهان، نکات اخلاقی در مرکز و معیار قرار نگرفته است و کمتر نکته‌ای از اخلاق و حکمت و انسانیت وجود دارد که در شهنام به نوعی ذکر نشده و ستایش نشده باشد.

داستان های شاهنامه در خدمت اخلاق و خرد است و راه رسیدن به قله های رفیع و آرمان های انسانی را به مردم می گوید:
بیایید دنیا را خراب نکنیم
همه خوب باشیم
همه خوب و بد ثابت نیستند
او که خوب بود به یاد می ماند
همان گنج، دینار و دیوان عالی
آنها برای شما سودی ندارند
فریدون فرخ فرشته نبود
او با عود و عنبر به دنیا نیامد
از خوبی ها شگفت زده شد
شما فریاد می زنید و می ترسید، شما فریاد هستید
شاعر دیگری که به سرودن اشعار تعلیمی و اخلاقی در ادبیات فارسی مشهور است سعدی است. سعدی صفات اولیه انسانی را به ویژه در باغ بیان می کند و در فصل دوم باغ را احسان می نامد که به مفهوم رحمت بسیار نزدیک است:
انسان اعضای یک بدن است
که در خلقت جواهر است
این یک درد در الاغ بود
سایر اعضا نباید قرار داده شوند
اگر سعدی از خشونت و جنگ و شمشیر و شمشیر می گفت هرگز به این شهرت و وجود نمی رسید. آثار سعدی از گلستان و بستان و دیوان کاویتا تا کنفرانس های پنج گانه بیانگر حساسیت های انسانی و همدلی و همبستگی بشریت است.
مولانا جلال الدین بلخی نیز در ابیات خود به اخلاق و احسان اشاره و سفارش کرده است:
خواجه چرا ما را ترش کردی؟
جین شکرستان برو کی اینجا ترش داره؟
در شوکرستان ذهن پر از شکر و شرم بود
چشم و صورت ترش از کجا آمدی؟
طوطی ها در آسمان قند می خورند
اگر در آسمان پرواز نکنی ترش می شود
قبل از رستم مدن بخر عروسان بکر
ربطی به زمان تماشا نداشت
کسی که می خورد، صبح می خورد
هر که دوغ بخورد امروز و فردا ترش می شود
ایمان و ایمان و دین طعم و شیرینی آن بود
مؤدب باشید که این نمونه ای از ادب برای جوانان است
آیه در همه جای سوره قراب ادب آمده است
بی فرهنگ بودن مورد ناپسندی خداوند است
او خود را از جهل و ظلم محافظت می کند

همچنین احسان و مهربانی نسبت به همه مردم فارغ از هر ملیت، طبقه، قوم و مذهب از ویژگی های بارز دیدگاه خواجه شیراز است.
در زیر نمونه هایی از ابیات عاشقانه و اخلاقی حافظ را مشاهده می کنید:
تو از درویش نپرس و من می ترسم نباشد/ اندیشه بخشش و مراقبت از ثبات

 

این جان و دل فقیر است که خیر خرمن را می بیند که از درو شرمنده است؟


حافظ پسر زمان، زین فقیر/واسطه نیست که جانبداری کنند.

درویش داشتن تناقض بزرگی نیست/ سلیمان با مورش چنین عقاید وحشیانه ای داشت.

گلهای این باغ همیشه شاداب نیستند/در زمان قوت به دنبال ضعیف باشید

مهر ده روزه مهر گورون افسانه است و جذابیت/ خوبی تعداد دوستان است تا دوستان.