بیست و دومین شماره دو ماهنامه مفخر ماندگ را منتشر کرد.


گزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) جلد این شماره به گفت و گوی اختصاصی با ضیاء محد، چهره ماندگار فلسفی و ادبی ایران و مدیر سابق گروه منطق پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران اختصاص دارد.

همچنین در بیستمین شماره این دو ماهنامه، دو یادداشت ویژه به قلم نظام الدین زاهدی، سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در تهران، «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ کانون معرفت» و حسن سید عرب آمده است. یکی از اعضای هیئت علمی دانشنامه جهان اسلام، «تاریخ تاریخی فرهنگ ایرانی و اسلامی» نمایی جامع از اتحادیه بزرگ در دوران با عنوان منتشر شده است.

مهدی محقق، حسن بلخاری، غلامعلی حداد عادل، بهمن نامور مطلق، سید حسین نصر، اصغر دادبه، میرزلال الدین کجازی، توفیق سبحانی، محمود شالوی، سیدعلی اصغر میر باقری فراد، علی کا محمدعلی خراسین، علی کا محمدعلی خراسین اصغر میر باقری علی روکی، محمدتقی صبری، مهدی موهبتی، سید نجمی حسن زیدی، قلیح کنبربکوا، عابد شکورزاده، ارتیک قدیراف، شریف مراد اسرافیل نیا، میرزا ملا احمد، گلرخسار صافی و کاوه خورابه از جمله شخصیت هایی هستند که از جمله آثار و سخنرانان آنها هستند. منتشر شده در این شماره هستند از این دو ماهنامه رسید.

«مفخر ماندگ» به سرپرستی حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفخاران فرهنگی و سردبیری کاوه خورابا، نایب رئیس انجمن، در ۵۰۰ نسخه به قیمت ۱۰۰۰۰ تومان منتشر شده است.

علاقه مندان می توانند برای خرید این نشریه به کتابفروشی انجمن به نشانی دانشگاه تهران، مجتمع پارسا، روبروی طبقه همکف ۱۰، خیابان الخابل مراجعه کنند.