بیش از ۱۱ هزار کیلومتر خط گاز در گیلان نشت پیدا کرده است


برای افزایش ضریب ایمنی خطوط و حفظ پایداری جریان گاز، پاییز امسال بیش از ۱۱ هزار کیلومتر از خطوط گاز گیلان نشتی پیدا کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز گیلان از کشف بیش از ۱۱ هزار کیلومتر خطوط گاز در استان خبر داد. و در نوع خود بی نظیر است. این یک رکورد محسوب می شود.
وی با بیان اینکه در سال جاری کار بازرسی و نشتی یابی در ۲۲ شهر استان انجام شده است، گفت: اجرای گسترده کار نشتی یابی ضریب ایمنی خط و پایداری جریان گاز مشترکین را افزایش داده است. بیشتر از گذشته.
اکبر گفت: نشت گاز از ۳۵۰ ایستگاه کاهش فشار و بیش از ۲۲۴ هزار انشعاب در استان گزارش شده است. برای راه حل
مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان در پایان هدف شرکت گاز را افزایش سطح ایمنی و پایداری جریان گاز به مشترکین استان و دستیابی به این مهم عنوان کرد: تعداد جایگاه ها، طول خطوط و دامنه شهرهای مورد بازرسی افزایش یافته است.