بیمه سرمد مجوز افزایش سرمایه را دریافت کرد


سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه بیمه سرمد را صادر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرآنلاین، سازمان بورس و اوراق بهادار با صدور اطلاعیه ای، سرمایه شرکت بیمه سرمد را به ۶۰ میلیون و ۶۱ میلیون و ۵۳ میلیون و ۶۲ هزار ریال افزایش داد.

بر اساس این مجوز، بیمه سرمد مجوز افزایش سرمایه به مبلغ ۱.۹۶۱.۵۵۳.۰۶۲.۰۰۰ ریال را از سازمان بورس اخذ کرده و سرمایه خود را از ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۶.۷۶۱.۵۵۳.۰۶۲.۰۰۰ ریال افزایش می دهد.

متن اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار که در سامانه کدل منتشر شده است به شرح زیر است: «در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب دی ماه ۱۳۹۳) درخواست سرمایه. افزایش و انتشار سهام جدید شرکت بیمه سرمد (سهامی عام) این تحقیق در این سازمان انجام شد و با بررسی های انجام شده مشخص شد موردی که حاکی از تخلف از قوانین و مقررات مربوطه باشد طی مدت انتشار سهام و افزایش سرمایه با رعایت مشخصات زیر و قوانین و مقررات مربوطه انجام شد.

سرمایه جاری: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهام قابل انتشار: ۱,۹۶۱,۵۵۳,۰۶۲ سهم

ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال

مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۹۶۱,۵۵۳,۰۶۲,۰۰۰ ریال

منبع وجوه افزایش سرمایه: ۱,۹۶۱,۵۵۳,۰۶۲,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها.

افزایش سرمایه بیمه سرمد با هدف بهبود ساختار مالی است که تاثیر مثبتی در تقویت پایه مالی این شرکت و افزایش قدرت پذیرش ریسک خواهد داشت.