تاج از فدراسیون خداحافظی کرد؟/ تیم ملی دوباره به اسکوکیک رسید


قاضی زاده هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: فدراسیون فوتبال ۶۳ میلیارد تومان در حساب خود دارد که ۴۰ میلیارد آن از بودجه است، یعنی دقیقاً مربوط به نان و آب مردم نپالی است. مردم پس ما در قبال فوتبال مسئولیم و دیگران را مسئول می‌دانیم.

سید احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی گفت: فدراسیون فوتبال ۶۳ میلیارد در حساب خود دارد که ۴۰ میلیارد آن از محل بودجه کمکی است. ما جواب میدهیم.

این نماینده مجلس گفت: وزیر اطلاعات را برای پاسخگویی به حوادث مختلف انتخابات فدراسیون فوتبال به مجلس فرا می‌خوانیم.

تاج گفت: تحقیقات قضایی من را به مراجع نظارتی دادند، آنها تحقیق کردند و من را تایید کردند. بر اساس این بیانیه از وزارت ورزش و سازمان نظارتی سوال خواهیم کرد.

قاضی زاده افراود: فدراسیون فوتبال ۶۳ میلیارد در حساب خود دارد که ۴۰ میلیارد آن از محل بودجه کمک هزینه است.

از رئیس جمهور می خواهم به عنوان بالاترین دستگاه اجرایی مرتبط با انتخابات فدراسیون فوتبال وارد شود و نتیجه بررسی حوزه ویژه بازرسی رئیس جمهور را به اطلاع مردم برساند.