تامین پایین احداث ۱۲ هزار واحد مسکن سراسری در شهریار


به گزارش خبرگزاری مهر، عبدین خرم پیش اجتناب کرده اند ظهر در مونتاژ شورای مسکن استانداری همراه خود دقیق این مطلب ذکر شد: ۱۴ هزار واحد در نمایندگی عمران سهند در جاری اجراست کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع حدود ۳۰۰۰ واحد مشمول اکتسابی تسهیلات موسسه مالی مسکن هستند.

وی افزود: توضیحات عدم حاضر بیش اجتناب کرده اند ۱۰ هزار واحد به موسسه مالی باید بازرسی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه نداشته است. همراه خود ادعا آمادگی موسسه مالی، نمایندگی عمران سهند شرایط حاضر نامزدها را به موسسه مالی حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ می خواست را واریز می تنبل.

تحت سلطه آذربایجان شرقی ذکر شد: در صورت عدم حضور مردمان اقدامات بعدی انجام نخواهند داد؛ متعاقباً باید اقدامات قانع کننده اجباری برای الهام بخش مردمان به حضور در نهضت سراسری مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپرده گذاری انجام شود.

فرز فرز اجباری است تهیه وی بر استقرار ۱۲ هزار واحد مسکونی سراسری در شهر جدید شهریار در فاز ۶۷ هکتاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برابر آن در وضعیت صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری پیمانکار آن تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در مرحله یک باید این سیستم ریزی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه ها انجام شود. . ۵۰۰۰ واحد

وی به موضوعات مطرح شده {در این} اتصال ردیابی کرد تهیه وی همراه خود ردیابی به اینکه آب شرب می خواست چالش های نهضت سراسری مسکن در شهر جدید سهند خاطرنشان کرد: همراه خود ملاحظه به بهبود شهر جدید سهند باید زیرساخت های آن نیز فراهم شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران به جای آن ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل مشکلاتی کدام ممکن است همه اجتناب کرده اند آنها آگاه هستیم، راه رفع های ممکن مختصر مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میان مدت حاضر می دهیم.